دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

 • هفته ملی بانوان 24 الی 30 مهر
 • 24 مهر ماه روز جهانی غذا
 • 23 مهر روز ملی مبارزه با سل
 • 18 تا 24 مهر ماه هفته سلامت روان
 • 18 تا 24 مهر ماه هفته سلامت روان
 • 14 تا 20 مهر ماه هفته ملی کودک
 • 17 مهر ماه روز جهانی تخم مرغ
 • 1 تا 7 مهر ماه هفته جهانی سالمند
 • برگزاری چهارمین کارگروه شهرستانی سلامت و امنیت غذا
 • هم پیمان برای سلامت قلب
 • اسراف نکنیم

نمایش آمار بازدیدهای کل: 53245042

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 38464

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 674864

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 432

کاربران حاضر در پایگاه: 0

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
 
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس مسئول بهداشت مدارس

برنامه ریزی :
تدوین فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی درسطح مدارس وهمچنین همکاری دراجرای این فعالیتها
تدوین برنامه ریزی استراتژیک وجامع عملیاتی وهمچنین تعیین اهداف سالیانه واحدباتوجه به سیاستهای کلی مرکزبهداشت
برنامه ریزی جهت برپایی جلسات بامسئولین آ موزش وپرورش نواحی جهت اجرای هرچه بهترفعالیتهای بهداشت مدارسسازماندهی :
ایجادهماهنگی درون بخشی واحدبهداشت مدارس باواحدهای ستادی :بهداشت محیط پیشگیری ومبارزه بابیماریها بهداشت خانواده  آموزش بهداشت 
ایجادهمانگی درون بخشی بانمایندگان بهداشت مدارس درمراکزبهداشتی درمانی (شهری/ روستایی ) درخصوص دستورالعملهاوطرح های اجرایی
برآوردوتامین منابع وامکانات موردنیازواحدجهت اجرای طرح های آموزشی وپژوهشی وهمچنین اهداء جوایزبه برگزیدگان مسابقات طرح شده براساس مناسبتهای بهداشتی
برآوردوتامین امکانات واقلام بهداشتی مصرفی موردنیازجهت پزشکان پایگاه های سنجش کودکان بدوورودبه دبستان
ارسال لیست اسامی کارشناسان وکاردان های بهداشت خانواده ومحیط شاغل درمراکزبهداشتی درمانی جهت انجام معاینات سالیانه دانش آموزان – آموزش بهداشت وبازدیدازبهداشت محیط مدارس به آموزش وپرورش نواحی 
 
 
هدایت ورهبری :

ایجادهمکاری وهماهنگی بردن بخشی باادارات نواحی آموزش وپرورش درخصوص اجرای فعالیتهاوطرح ها
برگزاری جلسات شورای بهداشت مدارس بامسئولین بهداشت مدارس وتغذیه نواحی آموزش وپرورش
برگزاری جلسات جهت توجیه مسئولین مراکزوستاددرخصوص طرح های اجرایی واحد 

نظارت  کنترل وپایش :

نظارت وکنترل مداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس درمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت
نظارت وبازدیدازمدارس شهری وروستایی
نظارت براجرای ضوابط واستانداردهاودستورالعمل ها
نظارت بر برنامه ریزی های بهداشتی به مناسبت های خاص در مدارس
نظارت برعملیات اجرایی پس ا.زتصویب وابلاغ آ ن توسط رئیس مرکزبهداشت
نظارت وبازدیدازفعالیت پایگاه های سنجش کودکان بدوورودبه دبستان 

سنجش :

نظارت برجمع آوری وتحلیل آمارفعالیتهاوگزارشات وارسال آن هابه معاونت بهداشتی
ارسال گزارشات بازدیدازوضعیت بهداشت محیط مدارس به نواحی آموزش وپرورش جهت بهسازی 

امورجاری :

دریافت دستوروبرنامه کارازمقام مافوق 
 
 

دفعات مشاهده: 533 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر