دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات معاونت درمان

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر سعید آقاجانی

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

 • مدیر بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
 • رییس مرکز پلی کلنیک لویزان
 • رییس بخش اورژانس 115 شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
 • معاون غذا وداروی ورییس اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
 • معاونت شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
 • رییس بخش اورژانس 115 ورییس اداره نظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
 • معاون غذا و دارو شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
 • رئیس اداره شکایات معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی
 • سرپرست اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات معاونت درمان دانشگاه ایران

ایمیل سازمانی: aghajani.s@iums.ac.ir

معرفی واحد:

اداره پاسخگویی و رسیدگی به شکایات معاونت درمان در چارچوب اهداف دانشگاه و وزارت متبوع جهت رسیدگی به شکوایی های مردمی و سازمانها و نهادها و ادارات از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه ، افزایش رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با کمیت و کیفیت مطلوب ،برخورد قانونی در حدود صلاحیت تعیین شده با متخلفین حرف پزشکی تشکیل شده است.

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • دریافت شکواییه های ارجاعی از ارباب رجوع ،نهادها،ادارات و سازمانها و....
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکواییه های وارده در حدود صلاحیت قانونی از جنبه نظارت بر درمان در مراکز تحت پوشش
 • تهیه و تنظیم و ارسال پرونده های متخلفین حرف پزشکی به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی


دفعات مشاهده: 1593 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر