دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبارداخلی

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 22/12/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان  شهید مطهری  گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه22 /12/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید  حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترفرقانی تاریخ: سه شنبه 15/12/96  ساعت 7 صبح   دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report   بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:سه شنبه 8/12/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه8/12/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

کنفرانس مورتالیتی

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  مورتالیتی گرداننده :  آقای دکترسید حمیدصالحی آقای  دکتر نوحی  (رزیدنت جراحی عمومی..)   تاریخ : شنبه 28/11/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح   حضور کلیه اساتید، پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)    خانم دکتر قنبری ( رزیدنت  بیهوشی) خانم دکتر نامداری ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 21/11/96     مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترفرقانی تاریخ: سه شنبه 17/11/96  ساعت 7 صبح   دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی       تاریخ:سه شنبه 17/11/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید  حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) موضوع :ژورنال کلاب گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر سرایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)     آقای دکتر اعتماد(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک) آقای دکتر مومنی(فلوشیپ سوختگی)     تاریخ :   شنبه  14/11/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح   حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکترسجادی( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه  10/11/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه10 /11/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : خانم دکتر مومنی    آقای دکتر سلیمانی ( رزیدنت  جراحی عمومی) آقای  دکترمودبی ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 7/11/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    آقای  دکترجعفروند ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه  26/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب گرداننده : آقای دکتر سید حمید صالحی    خانم  دکتر طالب پور ( رزیدنت  جراحی عمومی) آقای  دکتر ملکی(رزیدنت  جراحی عمومی) تاریخ : شنبه 23/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترفرقانی   تاریخ: سه شنبه 19/10/96 ساعت 7 صبح   دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی       تاریخ:دوشنبه 18/10/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید     حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) موضوع :ژورنال کلاب گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر میرزایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)   آقای دکتر مومنی(فلوشیپ سوختگی)   آقای دکتر دادگر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)   تاریخ :   شنبه  16/10/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح   حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:    ژورنال کلاب    گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتربیضائی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  دوشنبه 11/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس  مذکورالزامیست.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکتردادگر تاریخ:سه شنبه12 /10/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : آقای دکتر جعفریان   خانم  دکتر سلیمی ( رزیدنت  بیهوشی) خانم  دکترتوکل ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 9/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 5/10/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

راند عمومی بخشها

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان  شهید مطهری  گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه5 /10/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید  حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

سمینار کاربرد هیدروژل ها در مهندسی بافت و برنامه های جراحی

  قابل توجه  اساتید ،پزشکان ، فراگیران وکارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری     سمینار کاربرد هیدروژل ها در مهندسی بافت و برنامه های جراحی " Microengineered Hydrogels for Tissue Engineering and Surgical Applications "     این سمینار:  توسط دکتر نسیم عنابی استادیار دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه Northeastern University روز یکشنبه 3 دی 96 از ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار می‌گردد.   این سمینار در راستای ، نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و بهره گیری از ذخایر علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور ؛ به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه برگزار می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش توانمند سازی اعضای هیات علمی

اطلاعیه موضوع: کارگاه آموزشی توانمند سازی اعضا ی هیات علمی  موضوع (روش جستجوی منابع الکترونیکی) گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده سرکار خانم یزدان دوست کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه تاریخ :چهار شنبه29/9/96   مکان: کتابخانهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت 12-9صبح   گروه هدف  : اعضا محترم هیات علمی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی 

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/25

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب                 گرداننده : آقای دکتر رضا صالحی    آقای دکتر چاروسایی ( رزیدنت  بیهوشی) خانم دکتر شریفیان( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 25/9/96 ساعت 7:30صبح   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری     حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/26

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  ژورنال کلاب گرداننده :  آقای دکتر ثبوتی  خانم دکتر ربیع پور ( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)   تاریخ : یکشنبه 26/9/96 مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30صبح حضورکلیه رزیدنتهای تخصصی وانترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:سه شنبه 21/9/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترموسوی مجد تاریخ: سه شنبه 21/9/96           ساعت 7 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)،رزیدنت ها،اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر اصدقی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه  14/9/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

کنفرانس علمی

اطلاعیه موضوع: کنفرانس علمی جایگاه طب سنتی در سوختگی (از منابع قدیم تا ایده پردازی جدید در دنیای پزشکی) برگزارکننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی سخنران : آقای  دکتر محسن ناصری فارماکولوژیست ، دکترای تخصصی طب سنتی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد وعضو پیوسته  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) تاریخ :چهار شنبه22 /9/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری  ساعت 10-8:30صبح گروه هدف :پزشکان ، دستیاران ، کارورزان  ،پرستاران ،کارکنان مراکزآموزشی درمانی  ودانشکده طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانهای حضرت فاطمه (س) و شهیدمطهری

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی  (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)  موضوع :ژورنال کلاب گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر میرزایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)     آقای دکتر دادگر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                  آقای دکتر مومنی       (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  18/9/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح   حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه14 /9/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/11

  اطلاعیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : خانم دکتر مومنی    آقای دکتر جدایی ( رزیدنت  جراحی عمومی) خانم  دکتر تیموری ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 11/9/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: آقای دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 30 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/8/30

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب ویژه گروه اطفال   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکترمحمد زاده( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 30/8/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report   بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:دوشنبه 22/8/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 23 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری موضوع: کارگاه آموزشی Original Articleجلسه اول(نحوه نگارش ) گرداننده : مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده: سرپرست آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکترعلی کبیر تاریخ :چھارشنبه٩۶/٨/١٧ مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شھید مطھری ساعت ٩-١4صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی ،تخصصی وپژوھشگران مراکزآموزشی درمانی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکارگاه مذکورآزاد است ثبت نام به صورت حضوری می باشد ۵٠٠،٠٠٠ریال( ھزینه ثبت نام پنجاه ھزار تومان) می باشد  

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش تحقیق

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی  برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر کبیر تاریخ :یکشنبه14/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 9 /8/96ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانهای حضرت فاطمه (س) و شهیدمطهری

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)   موضوع :   ژورنال کلاب      گرداننده: آقای دکترفرقانی آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                    آقای دکتر طاوسی       (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  13/8/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)   ساعت 7صبح حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع: ژورنال کلاب                    گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر رحیمی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   خانم دکتر سلطان تویه ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  یکشنبه  14/8/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر کبیر تاریخ :یکشنبه14/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تدریس مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران خانم دکتر مسرور تاریخ :یکشنبه7/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کنفرانس مورتالیتی

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  مورتالیتی گرداننده :  آقای دکترسید حمیدصالحی آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..) آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)   تاریخ : شنبه 22/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترده مرده ئی   تاریخ: سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح     دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی                SPSS گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) آقای دکتردهقانی تاریخ :پنج شنبه20/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه مورتالیتی

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  مورتالیتی گرداننده :  آقای دکترسید حمیدصالحی آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..) آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)   تاریخ : شنبه 22/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 18/7/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی                SPSS گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) آقای دکتردهقانی تاریخ :پنج شنبه20/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستانی مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترده مرده ئی   تاریخ: سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح     دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترقدیمی تاریخ:سه شنبه11 /7/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش نقد وداوری مقالات

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع:   کارگاه آموزشی (روش نقد وداوری مقالات) گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) خانم دکترقالیچی تاریخ :چهارشنبه12/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/7/15

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)   موضوع : ژورنال کلاب   گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                  آقای دکتر مومنی           (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  15/7/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/7/11

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر قره باغی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 11/7/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 4/7/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع

  اطلاعیه موضوع:   دفاع از پایان نامه گرداننده : آقای دکتر سید حمید صالحی    خانم دکتر فیلسوف ( پزشک عمومی) تاریخ : یکشنبه2 /7/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری    ساعت 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درجلسه   مذکورالزامیست.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 4 /7/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ96/6/28

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکترراد( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 28/6/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه28 /6/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی        تاریخ:یک شنبه 26/6/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید  حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

گراندراند آموزشی مورخ 96/6/21

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/6/26

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب  گرداننده : آقای دکتر سید حمید صالحی    آقای دکترمرزوقی ( رزیدنت  جراحی عمومی) خانم  دکترحیدری ( رزیدنت  طب اورژانس) خانم  دکترحبیبی ( رزیدنت  طب اورژانس)   تاریخ : شنبه 25/6/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس  مذکورالزامیست.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه14 /6/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب                 گرداننده : آقای دکتر رضا صالحی    آقای دکتر بهروزی نیا ( رزیدنت  بیهوشی) خانم دکتر کوشکی ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 11/6/96 ساعت 7:30صبح   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری     حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ: دوشنبه 6/6/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: آقای دکتر فرقانی تاریخ:سه شنبه 7 /96/6 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهای فوق تخصصی وتخصصی وانترنها در راند مذکورالزامیست.  

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ96/5/29

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  ژورنال کلاب گرداننده :  آقای دکتر ثبوتی  خانم دکتر موسوی ( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)   تاریخ : یکشنبه 96/5/29 مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30صبح حضورکلیه رزیدنتهای تخصصی وانترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

case report

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: آقای دکتر فرقانی تاریخ:سه شنبه 24 /5/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهای فوق تخصصی وتخصصی وانترنها در راند مذکورالزامیست.  

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ -

case report

اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:یک شنبه 22/5/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست