دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبارداخلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    آقای  دکترجعفروند ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه  26/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب گرداننده : آقای دکتر سید حمید صالحی    خانم  دکتر طالب پور ( رزیدنت  جراحی عمومی) آقای  دکتر ملکی(رزیدنت  جراحی عمومی) تاریخ : شنبه 23/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترفرقانی   تاریخ: سه شنبه 19/10/96 ساعت 7 صبح   دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی       تاریخ:دوشنبه 18/10/96 ساعت 8:30صبح    دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید     حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) موضوع :ژورنال کلاب گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر میرزایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)   آقای دکتر مومنی(فلوشیپ سوختگی)   آقای دکتر دادگر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)   تاریخ :   شنبه  16/10/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح   حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:    ژورنال کلاب    گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتربیضائی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  دوشنبه 11/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس  مذکورالزامیست.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکتردادگر تاریخ:سه شنبه12 /10/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : آقای دکتر جعفریان   خانم  دکتر سلیمی ( رزیدنت  بیهوشی) خانم  دکترتوکل ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 9/10/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 5/10/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

راند عمومی بخشها

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان  شهید مطهری  گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه5 /10/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید  حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

سمینار کاربرد هیدروژل ها در مهندسی بافت و برنامه های جراحی

  قابل توجه  اساتید ،پزشکان ، فراگیران وکارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری     سمینار کاربرد هیدروژل ها در مهندسی بافت و برنامه های جراحی " Microengineered Hydrogels for Tissue Engineering and Surgical Applications "     این سمینار:  توسط دکتر نسیم عنابی استادیار دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه Northeastern University روز یکشنبه 3 دی 96 از ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار می‌گردد.   این سمینار در راستای ، نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و بهره گیری از ذخایر علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور ؛ به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه برگزار می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش توانمند سازی اعضای هیات علمی

اطلاعیه موضوع: کارگاه آموزشی توانمند سازی اعضا ی هیات علمی  موضوع (روش جستجوی منابع الکترونیکی) گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده سرکار خانم یزدان دوست کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه تاریخ :چهار شنبه29/9/96   مکان: کتابخانهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت 12-9صبح   گروه هدف  : اعضا محترم هیات علمی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی 

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/25

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب                 گرداننده : آقای دکتر رضا صالحی    آقای دکتر چاروسایی ( رزیدنت  بیهوشی) خانم دکتر شریفیان( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 25/9/96 ساعت 7:30صبح   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری     حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/26

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  ژورنال کلاب گرداننده :  آقای دکتر ثبوتی  خانم دکتر ربیع پور ( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)   تاریخ : یکشنبه 26/9/96 مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30صبح حضورکلیه رزیدنتهای تخصصی وانترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:سه شنبه 21/9/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترموسوی مجد تاریخ: سه شنبه 21/9/96           ساعت 7 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)،رزیدنت ها،اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر اصدقی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه  14/9/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

کنفرانس علمی

اطلاعیه موضوع: کنفرانس علمی جایگاه طب سنتی در سوختگی (از منابع قدیم تا ایده پردازی جدید در دنیای پزشکی) برگزارکننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی سخنران : آقای  دکتر محسن ناصری فارماکولوژیست ، دکترای تخصصی طب سنتی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد وعضو پیوسته  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) تاریخ :چهار شنبه22 /9/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری  ساعت 10-8:30صبح گروه هدف :پزشکان ، دستیاران ، کارورزان  ،پرستاران ،کارکنان مراکزآموزشی درمانی  ودانشکده طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانهای حضرت فاطمه (س) و شهیدمطهری

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی  (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)  موضوع :ژورنال کلاب گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر میرزایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)     آقای دکتر دادگر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                  آقای دکتر مومنی       (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  18/9/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح   حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترموسوی مجد تاریخ:سه شنبه14 /9/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/9/11

  اطلاعیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  شهید مطهری   موضوع: ژورنال کلاب              گرداننده : خانم دکتر مومنی    آقای دکتر جدایی ( رزیدنت  جراحی عمومی) خانم  دکتر تیموری ( رزیدنت  طب اورژانس)     تاریخ : شنبه 11/9/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: آقای دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 30 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/8/30

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب ویژه گروه اطفال   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکترمحمد زاده( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 30/8/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report   بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:دوشنبه 22/8/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 23 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1