دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

بایگانی بخش اخبار آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه