دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • خدمات الکترونیک
  • کارکنان
  • درباره ما
  • تماس با ما

آموزش ضمن خدمت
اداره رفاه و تعاون
سامانه اقامتی
فیش حقوقی
سامانه بیمه تکمیلیبایگانی بخش گالری تصاویر

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

بازدید دکتر مبارکی از پروژه های شبکه بهداشت و درمان ملارد