دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش منوی مخصوص سایت اصلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -

خبر اصلی

تست اول

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -

create organization email

mits decided to create organization email

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens

Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

akhbar

akhbar mohem

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

yaser ghahremani

Mr ghahremani is a it man in iums

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ -

آموزش