دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • خدمات الکترونیک
  • کارکنان
  • درباره ما
  • تماس با ما

آموزش ضمن خدمت
اداره رفاه و تعاون
سامانه اقامتی
فیش حقوقی
سامانه بیمه تکمیلیبایگانی بخش فشار خون مزمن عارضه تنگ شدن عروق چشمی را به همراه دارد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فشار خون مزمن عارضه تنگ شدن عروق چشمی را به همراه دارد