دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش تاریخچه بیمارستان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان شهدای هفتم تیر