دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش درمانگاه تغذیه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درمانگاه تغذیه

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: نرگس میرزائی عنوان پست: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شماره تماس : 55606034  داخلی 301 پیغام مسئول : امیدوارم بتوانم به همراه همکار گرامی و تلاشگر این واحد خدمات خود را در قالب پنج قسمت واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستریin-patient، بازرسی مواد اولیه audit ،   آمار آشپزخانه cateringو آموزش کلیه پرسنل کترینگ را ارائه دهیم. معرفی واحد : واحد تغذیه به عنوان یکی از واحد های مهم بیمارستان است چرا که تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای بیماران بستری به عنوان بخشی از روند درمان بیماران می باشد. سعی و کوشش ما در جهت عدم پیشرفت بیماری ، تسریع روند بهبود ، کاهش هزینه های درمانی ،ارتقاء کیفیت درمان و نهایتا ارتقا سلامت جامعه می باشد. فعالیت ها و خدمات بخش تغذیه در بیمارستان شامل دوقسمت می باشد : الف : تغذیه بالینی و ارائه مشاوره های تغذیه و رژیم درمانی تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی < dir="RTL" > بیماران و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری و ثبت در فرم آموزش نظارت بر تشکیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری  نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده < dir="RTL" > تغذیه ای بیماران واجد شرایط بر اساس فرم های ارزیابی تخصصی اولیه و نهایی و ارائه مشاوره به آنها تکمیل فرم ارزیابی تخصصی نهایی و ارائه مشاوره به موارد درخواستی از سوی پزشک ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط توجه به عادات فرهنگی، مذهبی و علایق غذایی بیمار در تنظیم برنامه غذایی بیمار بستری پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده نظرسنجی رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به سطوح مافوق ب : مدیریت خدمات غذایی بخش تغذیه اهم از تهیه و پخت و سرو غذا می باشد. تدوین و تنظیم برنامه غذایی (روزانه، هفتگی، ماهانه) برای پرسنل، پزشکان و کادر درمانی با ملاحظه تأمین مواد ضروری ومورد نیاز بدن به همراه حفظ تنوع برنامه و ملاحظه فصول سال و مواد اولیه در دسترس و ارائه به واحد آشپزخانه جهت اجرای برنامه ها سیستم کنترل مواد اولیه مورد نیاز آشپزخانه( ورود کلیه مواد اولیه در زمان اداری، ورود مواد اولیه بعد از تایید واحد تغذیه ، نظارت مداوم بر عملکرد پیمانکار به وسیله دوربین های مدار بسته و...) نظارت بر کلیه فرایند های آماده سازی ، طبخ ، توزیع ، انبارسازی و ... آمارگیری امور تغذیه با استفاده از سیستمHIS ( بررسی رژیم غذایی بیماران و تفکیک بیماران رژیمی و معمولی اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بخش تغذیه در بیمارستان ، تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی هر ماه.