دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • آموزش و پژوهش


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اطلاعیه ها و بخشنامه ها