دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش خدمات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خدمات

خدمات قابل ارایه در مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی به دو بخش تخصصی و مشاوره ای تقسیم می گردد. برای آشنایی بیشتر با نحوه ارایه و استفاده از خدمات به قسمت "راهنمای استفاده از خدمات" مراجعه فرمایید و جهت کسب اطلاع تفصیلی در مورد تعرفه ها به منوی "تعرفه خدمات" مراجعه فرمایید.