دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش رئیس امور اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

رئیس اموراداری

مسئول اموراداری  

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تجهیزات پزشکی