دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخشنامه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

بخشنامه حدنصاب معاملات سال 1396

تعیین حدنصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

حد نصاب معاملات

حد نصاب معاملات 1395

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ -

بخشنامه درخصوص افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط

بخشنامه درخصوص افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ -

بخشنامه عدم خرید کالای خارجی با مشابه داخلی

عدم خرید کالای خارجی با مشابه داخلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ -

بخشنامه درخصوص قراردادهای اجاره فضای مازاد

بخشنامه درخصوص قراردادهای اجاره فضای مازاد

img_yw_news
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ -

بخشنامه تعلیق فعالیتهای تولید ، توزیع و فروش کالاهای تولیدی شرکت احیاء درمان پیشرفته

بخشنامه تعلیق فعالیتهای تولید ، توزیع و فروش کالاهای تولیدی شرکت احیاء درمان پیشرفته

img_yw_news
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ -

بخشنامه دسترسی جدید قیمتهای وسایل پزشکی

دسترسی جدید قیمتهای وسایل پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴ -

بخشنامه درخصوص لزوم حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی سرمایه ای واگذارشده به بخش خصوصی

بخشنامه درخصوص لزوم حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی سرمایه ای واگذارشده به بخش خصوصی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ -

فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی

فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ -

بخشنامه ضرورت تاییدیه اداره کل تجهیزات در مورد سیستم احضار پرستار

بخشنامه ضرورت تاییدیه اداره کل تجهیزات در مورد سیستم احضار پرستار

img_yw_news
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ -

بخشنامه درخصوص شرایط لازم جهت جلسات کمیسیون ماده 94

بخشنامه درخصوص شرایط لازم جهت جلسات کمیسیون ماده 94

img_yw_news
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ -

بخشنامه ابلاغ ضوابط تعریف پروژه های عمرانی

بخشنامه ابلاغ ضوابط تعریف پروژه های عمرانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ -

بخشنامه خرید کالاهای تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات یکبار مصرف

بخشنامه خرید کالاهای تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات یکبار مصرف

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ -

بخشنامه لزوم اخذ مجوز از کمیته پشتیبانی درخصوص راه اندازی مرکز/واحد/بخش/گروه/دانشکده و ....

بخشنامه لزوم اخذ مجوز از کمیته پشتیبانی درخصوص راه اندازی مرکز/واحد/بخش/گروه/دانشکده ، خرید دستگاه و یا ......

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ -

بخشنامه معاونت توسعه و معاونت درمان درخصوص واگذاری واحدهای درمانی درحد معاملات متوسط

بخشنامه معاونت توسعه و معاونت درمان درخصوص واگذاری واحدهای درمانی درحد معاملات متوسط

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ -

عدم واگذاری خدمات دیالیز و عقد قرارداد خرید بیش از سه ماه

عدم واگذاری خدمات دیالیز و عقد قرارداد خرید بیش از سه ماه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

بخشنامه ضوابط ابلاغی درخصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی به استناد بند 1 ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی

بخشنامه ضوابط ابلاغی درخصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی به استناد بند 1 ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی

img_yw_news
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ -

بخشنامه درخصوص ساماندهی امور تجهیزات و ملزومات پزشکی و دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

بخشنامه درخصوص ساماندهی امور تجهیزات و ملزومات پزشکی و دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

img_yw_news
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ -

استفاده از نیروی کار ایرانی در دستگاههای اجرایی

استفاده از نیروی کار ایرانی در دستگاههای اجرایی

img_yw_news
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ -

تعرفه خدمات شرکتهای توسعه دهنده سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در راستای توسعه سپاس در بخش دولتی در سال 1393

تعرفه خدمات شرکتهای توسعه دهنده سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در راستای توسعه سپاس در بخش دولتی در سال 1393

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ -

دستور العمل واگذاری خدمات سلامت

دستور العمل واگذاری خدمات سلامت

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ -

اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ -

نصاب معاملات سال 1393

نصاب معاملات سال 1393

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ -

شیوه نامه قرارداد مشارکت در ارائه خدمات پزشکان

شیوه نامه قرارداد مشارکت در ارائه خدمات پزشکان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ -

آنالیز حقوق و دستمزد کارگران در سال 1392

آنالیز حقوق و دستمزد کارگران در سال 1392

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

نصاب معاملات سال 1392

نصاب معاملات سال 1392

img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ -

بخشنامه استفاده از قراردادهای استاندارد و متحد الشکل

بخشنامه استفاده از قراردادهای استاندارد و متحد الشکل

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ -

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی