دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • اعضاء
  • خدمات
  • تماس با ما

بایگانی بخش راهنمای تعیین گروه پرتوکاری در سامانه اینترنتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

راهنمای تعیین گروه پرتوکاری در سامانه اینترنتی حفاظت در برابر اشعه