دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


       

 • بازدید سرزده دکتر میرشریفی از مراکز
 • بازدید سرزده دکتر میرشریفی از مراکز
 • ویزیت رایگان در شهرک دانش
 • شرکت پرسنل در مراسم 9 دی
 • اتوبوس ایدز
 • حضور دکتر میرشریفی در اتوبوس ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • برگزاری همایش روز جهانی ایدز
 • غرفه 13 آبان
 • برپایی غرفه

                  

بایگانی بخش هفته ملی بسیج تغذیه 29 آذر تا 14 دی ماه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

هفته ملی بسیج تغذیه 29 آذر تا 14 دی ماه