دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ارتباط با ما

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

ارتباط با ما

آدرس: تهران-بزرگراه شهید همت-جنب بزرگراه شیخ فضل الله نوری دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط تلفن: 86704768-88622618 فکس: 88622618 پست الکترونیک: Ehtrc@iums.ac.ir