دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ساختار مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • واحد آموزش
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی

برنامه آموزشی
کارگاه ها
ژورنال کلاب

بایگانی بخش طراحی دوره‌های تخصصی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طراحی دوره‌های تخصصی