دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش روابط عمومی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری مجموعه ای از کارگاههای تخصصی بصورت دوره ای در طی سال با هماهنگی دانشکده فناوری های نوین در تیر ماه 96

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، مجموعه ای از کارگاههای تخصصی بصورت دوره ای در طی سال که توسط اعضا محترم هیئت علمی  دانشکده فناوری های نوین در تیر ماه 96 برگزار می گردد. جهت هر گونه هماهنگی با دفتر ارتباط دانشگاه شهید بهشتی و جامعه مجموعه با شماره 42455005_011 تماس حاصل فرمائید.

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

درخصوص صدور مجوز نصب پوستر خانم دکتر پوران اندخور،دانشجوی ph.dطب سنتی مجری طرح تحقیقاتی "اثر هلیله کابلی بر هموروئید"در مراکز پزشکی،آموزشی و

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری،  پوستر خانم دکتر پوران اندخور،دانشجوی ph.dطب سنتی مجری طرح تحقیقاتی "اثر هلیله کابلی بر هموروئید"در مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی و بیمارستانهی تابعه درخواست صدور مجوز نصب دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجمین کنگره ملی و اولین بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی مورخ 3 الی 5 آبانماه 1396 در سالن همایشهای رازی

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری،پنجمین کنگره ملی و اولین بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی مورخ 3 الی 5 آبانماه 1396 در سالن همایشهای رازی برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی اندنوت در روز شنبه 96/4/17 واقع در طبقه هفتم کتابخانه مرکزی

 کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی اندنوت در روز شنبه 96/4/17 واقع در طبقه هفتم کتابخانه مرکزی دانشگاه  ساعت8:30 صبح برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

پوستر دومین جشنواره سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روابط عمومی