دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گالری تصاویر 
  • بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت کن و کاظمیان
  •  کمپین مردمی خروج قهوه خانه از لیست اماکن عمومی
  • بازدید مدیریتی  از مرکز خدمات جامع سلامت شهر زیبا
  • کمپین مردمی خروج قهوه خانه از لیست اماکن عمومی
  • تقدیر از کارشناسان سلامت محیط و کار
  • تقدیر از کارشناسان سلامت محیط و کار
  • طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

اسلایدر های اطلاع رسانی

بایگانی بخش اطلاعات بهداشت مدارس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

چک لیست مدارس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

مطالب آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

فرم های مدارس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها و دستور العمل های واحد بهداشت مدارس