دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار گروه ایمونولوژی

img_yw_news
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ -

نصب دستگاه آلارم

نصب دستگاه آلارم

img_yw_news
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

Journal Club (4/4/97, Dr.Alireza Najafi)

img_yw_news
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

Journal Club (21/3/97, Dr. Hamid Nickho)

img_yw_news
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

Journal Club (7/3/97, Dr. Jafar Karami)

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

Journal club (24/2/97, Mr.Hashem bayati poor)

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دفاع پایان نامه

Ph.D Thesis Defence (11/2/97, Dr. Fatemeh Faraji)

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

Journal club (10/2/97, Dr. Barzaman)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(16/11/96 Roghaye Jafarpour)

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

دفاع پایان نامه

Thesis Defence(10/11/96 /Leila Samimi)

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(2/11/96 Fatemeh Abediny)

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

پیش دفاع پایان نامه

Pre-Defence PhD Thesis (Rasoul Baharlou ,25/10/1396)

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

کنگره ایمونولوژی

برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی (6 تا 8 اردیبهشت 1397)

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club (Monday ,18/10/96 ,Prof.Mojtabavi)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه phage display در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ دی ماه در گروه ایمونولوژی برگزار گردید.

کارگاه phage display در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ دی ماه در گروه ایمونولوژی برگزار گردید.

img_yw_news
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club (Monday,11/10/96 Majid Mirsafa)

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(4/10/96 Miss Mohammadi)

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(27/9/96 Yaser Bagheri)

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Phage display

برگزاری کارگاه Phage display به مدت سه روز، توسط آقای رسول بهارلو و سرکار خانم فاطمه فرجی (دانشجویان دکترای تخصصی ایمونولوژی)

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday ,20/9/96 Shideh Namazi)

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club (13/9/96, Elham Shokati)

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday,22/8/96 ,Leila Samimi)

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(15/8/96 Azin Aghamajidi)

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday,8/8/96 ,Marjan Taherian)

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا شکری (دانشجوی کارشناسی ارشد)

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب 

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجو دکترا

جلسه دفاع از پروپوزال خانم  مرجان طاهریان (دانشجوی دکترای تخصصی)