دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار گروه ایمونولوژی

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا شکری (دانشجوی کارشناسی ارشد)

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب 

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجو دکترا

جلسه دفاع از پروپوزال خانم  مرجان طاهریان (دانشجوی دکترای تخصصی)