دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار گروه ایمونولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Phage display

برگزاری کارگاه Phage display به مدت سه روز، توسط آقای رسول بهارلو و سرکار خانم فاطمه فرجی (دانشجویان دکترای تخصصی ایمونولوژی)

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday ,20/9/96 Shideh Namazi)

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club (13/9/96, Elham Shokati)

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday,22/8/96 ,Leila Samimi)

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(15/8/96 Azin Aghamajidi)

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday,8/8/96 ,Marjan Taherian)

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا شکری (دانشجوی کارشناسی ارشد)

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

img_yw_news
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب 

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجو دکترا

جلسه دفاع از پروپوزال خانم  مرجان طاهریان (دانشجوی دکترای تخصصی)