دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش اخبار گروه

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی PhD

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

img_yw_news
شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی فیزیولوژی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ -

دفاع پروپزال PhD

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه MMI

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری شورای آموزشی گروه

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه رنگ آمیزی بافتی

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

اولین جلسه هماهنگی آزمون مصاحبه PhD

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه شورای آموزشی گروه

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دوم کارگاه RT-PCR

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری شورای آموزشی گروه

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه ایسکمی قلب

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه دانشجویی کار با حیوانات

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه دانشجویی ریفلاکس معده

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه تست های رفتاری

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه SPSS

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه PCR

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه ایسکمی مغز

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های دانشجویی گروه فیزیولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ایسکمی قلب

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه گزارش پیشرفت کار دانشجویان دکتری تخصصی

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه رنگ آمیزی (فلورجید) در گروه فیزیولوژی

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

طرح رجیستری "برنامه ثبت افراد مبتلا به اختلال شناختی بیماری آلزایمر در استان تهران"

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری تخصصی

img_yw_news
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه استریوتاکسی در گروه فیزیولوژی

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

کسب عنوان پوستر برگزیده دانشجویی در کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه های دانشجویی گروه فیزیولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

عملیاتی شدن پایگاه اطلاعات اعضا هیئت علمی

عملیاتی شدن پایگاه اطلاعات اعضا http://sitm.iums.ac.ir/page.php?slct  pg id=12399&sid=128&sic  lang=fa  

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

دفاع دانشجوی PhD

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه شورای آموزشی گروه

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه شورای آموزشی گروه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه شورای آموزشی گروه

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

دفاع از پروپزال

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه شورای گروه

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

برنامه فیزیولوژی نظری 2

برنامه فیزیولوژی نظری 2

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

برنامه تنفس 1396

برنامه تنفس نیمسال اول 96-97

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

راه اندازی سایت جدید

به مدد الهی سایت جدید گروه فیزیولوژی راه اندازی گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ -

عرض تسلیت

.

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان تحصیلان تکمیلی گروه

.

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان تحصیلان تکمیلی گروه

.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان تحصیلان تکمیلی گروه

.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان تحصیلان تکمیلی گروه

.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

پیش دفاع پایان نامه دانشجوی PhD

زمان : دوشنبه 20/2/95 مکان سالن شهید افتخاریان ساعت :12-10

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 92

.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه

.

img_yw_news
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

ژورنال کلاب

زمان: شنبه 4/2/95

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان گروه

.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ -

قابل توجه دانشجویان تحصیلان تکمیلی گروه

ژورنال کلاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ -

تبریک به مناسبت سال جدید

.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

بررسی اثر لاوندر بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب ایسکمی رپرفیوژن کلیه در موش صحرایی نر

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

پیام تسلیت

.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

اطلاعیه مهم

.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ -

پیام تسلیت

.

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

جهت اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد

.

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

جشن پایان سال گروه به روایت تصویر

.

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

بررسی اثر محافظتی و ضد التهابی لاوندر (Lavendula angustifula) در مدل حیوانی انتروپاتی ناشی از گلوتن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

بررسی نقش والپروییک اسید در بیان ژن گیرنده ویتامین D3 در هیپوکمپ موش متاثر از استرس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

بررسی اثرات سیلیمارین برفیبروز ریوی القاء شده توسط بلنومایسین در رت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

مقایسه تاثیر والپروئیک اسید بر بیان گیرنده NMDAدر هیپوکمپ راست و چپ موش صحرایی متاثر از استرس

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

مطالعه اثر پروتئین Klothoبر اختلالات رفتاری و بافتی القاء شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در سیستم نیگرواستریاتال موش صحرای نر : با تاکید بر نقش مسیرهای سیگنالینگ PKA/CREBو CAMKII/CREB

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

مطالعه اثر تجویز توام مهار کننده DPP-4 و آنتاگونیست گیرنده پورینرژیکی P2X7 بر مدل تجربی بیماری صرع لب گیجگاهی در موش صحرای نر

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

مطالعه اثر Apigenin در مدل تجربی بیماری الزایمر با تاکید بر نقش گلیکوژن سنتازکیناز 3 بر میزان فسفوریلاسیون پروتئین tauو بتا سکرتاز

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

برگزاری امتحان جامع دانشجویان PHD به روایت تصویر

.

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

تبریک به مناسبت ارتقاء به مقام دانشیاری جناب آقای دکتر پازکی طرودی

.

img_yw_news
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

موضوع : مطالعه اثر فاکتور رشد فیبر وبلاستی 21 (FGF21) در مدل سلولی بیماری آلزایمر القاء شده به وسیله بتا آمیلوئید 42-1 : با تاکید بر نقش کانال های TRPV1و گیرنده GLP-1

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ -

دهه فجر بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد

.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D به روایت تصویر

.

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D

مطالعه مکانیسم های ســلولی –مولکولی اثر تــجویز توام ( S-Allyl cysteine ( SAC و Diosgeeninدر مدل تجربی autoimmune encephalomyelitis در موش سوری ماده

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D

بررسی نقش سایتوکاینها با تکیه بر مسیر سیگنالینگ JAK-STATدر ایجاد کاردیومیوپاتی ناشی از Premature ventricular contraction ، با بررسی سلولهای مونونوکلئار خون محیطی و دو میکرو RNAمرتبط با مسیرهای التهابی

img_yw_news
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D به روایت تصویر

.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D

بررسی عملکرد میتوکندری بر نقش حفاظتی ورزش هوازی در برابر پیشگیری از انسفالوپاتی دیابتیک نوع یک در موش صحرایی نر

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D به روایت تصویر

.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ -

دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D

بررسی اثر بومتانید بر کاهش درد نورپاتیک ناشی از ضایعه نخاعی در بیماران

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1