دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار مدیریت

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

ویرایش و تغییرات نهایی دستورالعمل روش اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

پیرو تاکید ریاست محترم دانشگاه در خصوص جلب مشارکت کارکنان و دریافت ایده های نوآورانه در راستای رسیدن به دانشگاه نسل سوم، و در جهت ایجاد خلق ثروت، گروه سیستم ها و روش های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری طی جلسات متعدد اقدام به بازنگری چهار فصل دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهدات موجود به شرح ذیل نموده است

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی سال ۹۶)

  هر ساله ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی تحت عنوان "جشنواره شهید رجایی" انجام گرفته و در هفته دولت دستگاههای برتر کشور معرفی می گردند. در همین راستا مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ...  

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

اولین نشست هم اندیشی همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول ادرای در خصوص تدوین برنامه عملیاتی (OP) سال ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در خصوص تدوین برنامه عملیاتی  (OP) سال ۱۳۹۷ این حوزه در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶در سالن جلسات مالی به مدت سه ساعت برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بارگذاری برنامه عملیاتی گروه/ مدیریت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع در سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد (OP)

باتوجه به تعیین برنامه های عملیاتی گروه/مدیریت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع و ضرورت ثبت برنامه ها در سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد (OP)، گروه سیستم ها و روشهای مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری ..  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی جهت کارکنان شاغل در کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶لغایت ۹۶/۱۲/۲۲ از سوی وزارت متبوع برگزار می گردد

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

ثبت اطلاعات پستهای سازمانی مصوب ستاد مرکزی در سامانه ها ی تشکیلاتی نرم نگاران و چارگون

اطلاعات کلیه پستهای سازمانی مصوب تشکیلات تفصیلی جدید ستاد مرکزی در سیستم نرم نگاران وزارت متبوع ثبت  شد.    

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

ارائه گزارش پایش بهمن ماه ۹۶پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

با توجه به لزوم پایش ماهانه برنامه های عملیاتی به منظور پیشرفت طبق برنامه زمانبندی و حصول اطمینان از دستیابی به هدف و با عنایت  به مصوبه جلسه شورای مدیران مورخ ۹/۶/۹۵ در خصوص انجام پایش پروژه ها به صورت ماهانه

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه در مورخ ۹۶/۱۲/۱۹

پیرو صورتجلسه تنظیم ضوابط چیدمان نیروی انسانی در ساختار سازمانی جدید دانشگاه در مورخ   ۱۸/۱۰/۹۶،  جلسه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه، روز شنبه مورخ۱۹/۱۲/۹۶ طبق  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

پایان مهلت تعریف کلاس توسط رابطین آموزشی

با توجه به مهلت تعیین شده جهت رابطین محترم آموزشی واحدهای تابعه، جهت تعریف کلاسها تا پایان نیمه اول اسفند ماه ، دسترسی تعریف کلاسهای  جدید از تاریخ ۱۵/۱۲/۹۶ غیر فعال گردید.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

بخشنامه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی

بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۱۲/د مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

ابلاغ اهداف کلی و اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیریت/گروه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت تدوین برنامه های عملیاتی سال

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۲/۰۷

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل اسفند ماه۹۶

لیست موارد آماده طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل اسفند ماه۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه بررسی و انجام نیازسنجی آموزشی در سال ۱۳۹۷

برگزاری جلسه بررسی و انجام نیازسنجی آموزشی در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -

ابلاغ شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶

ابلاغ شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهریار

بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهریار

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریارمورخ ۹۶/۱۱/۲۱

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریار مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهدای هفتم تیر مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهدای هفتم تیر مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

اعلام پستهای سازمانی سطوح مدیریتی(میانی وپایه)

اعلام پستهای سازمانی سطوح مدیریتی(میانی وپایه)

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ثبت اطلاعات پستهای سازمانی ستاد مرکزی در سیستمهای مربوط به ساختار سازمانی

ثبت اطلاعات پستهای سازمانی ستاد مرکزی در سیستمهای مربوط به ساختار سازمانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

ثبت نام آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه شاغلین کارگزینی

ثبت نام آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه شاغلین کارگزینی 

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

آسیب شناسی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) در سال ۱۳۹۵

آسیب شناسی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) در سال ۱۳۹۵  

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

ارائه گزارش پایش پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دی ماه ۹۶

ارائه گزارش پایش پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دی ماه ۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل آتی

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل آتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

جایریزی نیروی انسانی با توجه به بازنگری ساختار سازمانی ستاد مرکزی پایان یافت

جایریزی نیروی انسانی با توجه به بازنگری ساختار سازمانی ستاد مرکزی پایان یافت

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار مراکز آموزشی ودرمانی

بازنگری در ساختار مراکز آموزشی ودرمانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار سازمانی بیمارستانها

بازنگری در ساختار سازمانی بیمارستانها  

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه سامانه شاخص های ارزیابی عملکرد

برگزاری جلسه سامانه شاخص های ارزیابی عملکرد

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

برای اولین بار در دانشگاه ثبت نام دوره های الکترونیکی چند رسانه ای (مولتی مدیا) برگزار می گردد.

برای اولین بار در دانشگاه ثبت نام دوره های الکترونیکی چند رسانه ای (مولتی مدیا) برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری آزمون دوره های بدو انتصاب مدیران پایه و میانی

برگزاری آزمون دوره های بدو انتصاب مدیران پایه و میانی

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۴

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۴

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

تهیه گزارش های کلی و عملکرد کارکنان براساس ثبت پیشنهاد از سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه

تهیه گزارش های کلی و عملکرد کارکنان براساس ثبت پیشنهاد از سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه  

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱در راستای تصمیم سازی جهت اجرای بهینه دستورالعمل حقوق شهروندی در نظام اداری در دانشگاه

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱در راستای تصمیم سازی جهت  اجرای بهینه دستورالعمل  حقوق شهروندی در نظام اداری در  دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان لولاگر در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان لولاگر در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان فیروز آبادی در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان فیروز آبادی در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بازدید از مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س)

بازدید از مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س)

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ابلاغ شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال ۹۶ به معاونتهای دانشگاه

ابلاغ شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال ۹۶ به معاونتهای دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

ابلاغ بخشنامه نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان با حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه

ابلاغ بخشنامه نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان با حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

صدور ابلاغ اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

صدور ابلاغ اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بازدید از عملکرد آموزشی مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

بازدید از عملکرد آموزشی مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت غرب تهران تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت غرب تهران تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۹

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم در تاریخ  ۹۶/۰۹/۲۹

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

انتخاب کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع بعنوان کمیته منتخب و برتر HSR در دانشگاه

انتخاب کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع بعنوان کمیته منتخب و برتر HSR در دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

موارد آماده طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دی ماه ۹۶

موارد آماده طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دی ماه ۹۶  

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی محیط داخلی و خارجی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدها ی مرتبط با مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

ارزیابی محیط داخلی و خارجی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدها ی مرتبط با مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری جهت مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک  دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

بر گزاری جلسه هماهنگی و آموزشی برای رابطین آموزش

برگزاری جلسه هماهنگی و آموزشی برای رابطین آموزش معاونت های بهداشتی و درمان، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۲

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۲

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۳

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار در تاریخ  ۹۶/۰۹/۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به منظور طرح در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه توجیهی بازنگری اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

برگزاری جلسه توجیهی بازنگری اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

بر گزاری کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

برگزاری کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۸

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ  ۹۶/۰۹/۰۸  

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل دانشکده پزشکی در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل دانشکده پزشکی در تاریخ  ۹۶/۰۹/۰۵

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء رباط کریم در تاریخ ۹۶/۸/۳۰

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء رباط کریم در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی و بازبینی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

بررسی و بازبینی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری  طی دو جلسه کاری در مورخ ۲۴/۸/۹۶ و ۳۰/۸/۹۶ به شرح زیر مورد بررسی و بازبینی قرار گرفتند:

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار سازمانی

در اجرای مصوبه جلسه مشترک هیأتهای امناء ، در خصوص بازنگری ساختار سازمانی ، تشکیلات تفصیلی ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

مراسم تودیع و معارفه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه در تاریخ 96/08/10  راس ساعت 13 در سالن اجتماعات مالی ستاد دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه آموزشی رابطین آموزشی

جلسه آموزشی رابطین آموزشی معرفی شده از سوی معاونت ، دانشکده ها و برخی از واحدها

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی به منظور ارتقاء سطح دانش و کسب مهارتهای تخصصی شاغلین رشته شغلی کارگزین

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ -

اولین جلسه نظام پیشنهادها در سال 1396 برگزار گردید .

 اولین جلسه نظام پیشنهادها در تاریخ 1396/03/07  با حضور نمایندگان محترم مدیریت های معاونت توسعه مدیریت ومنابع  

img_yw_news
سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ -

سال 1396 مبارکباد

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است ، تجدید جوانیِ جهان کهن است ، زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش ، یادآور نام پاک ایرانِ من است . سال نو مبارک

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

بررسی پیشنهادات مربوط به حوزه معاونت توسعه مدیریت

آخرین جلسه بررسی پیشنهادات حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع مربوط به سال 1395 در سالن جلسات امور مالی تشکیل گردید .

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ -

جشنواره فرهنگی

فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ -

یلدا مبارک

چه سخاوتمند است پاییز،که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد... زمستانتان سفیدوسلامت... یلدا مبارک...

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ -

نظام پیشنهادات

سومین جلسه نظام پیشنهادات با حضور نمایندگان و مسئولین مدیریت های معاونت توسعه

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ -

نظام پیشنهادات

سومین جلسه نظام پیشنهادات با حضور نمایندگان و مسئولین مدیریت های معاونت توسعه

img_yw_news
سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ -

تبریک

ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد .

img_yw_news
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵ -

اولویت های پژوهشی

لیست اولولیت های پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع در سال 1395

img_yw_news
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ -

روز پزشک

روز پزشک مبارک باد

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

دومین جلسه نظام پیشنهادات

دومین جلسه بررسی پیشنهادات حوزه معاونت توسعه دانشگاه با حضور مسئولین و نمایندگان این حوزه ....

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ -

عید سعید فطر

عید سعید فطر بر همگان مبارکباد

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

نگاهی به تعالی سازمانی

مدیریت توسعه مدیریت و تحول اداری

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

ماه مبارک رمضان ، ماه دوری از گناهان ، ماه بندگی مبارکتان باد

مارا به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحرخیز که صاحب نفسانند ...

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95 روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد .

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95 روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

پروژه بانک اطلاعاتی مدیران

انتخاب پروژه بانک اطلاعاتی مدیران بعنوان یکی از پروژه های برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

عید مبعث بر تمامی مسلمین تهنیت باد

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است ... مبعث نه این چراغ ، چراغ هدایت است / خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند ... احمد نه این فروغ ، فروغ رسالت است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

بانک اطلاعات مدیران

انتخاب پروژه بانک اطلاعاتی مدیران بعنوان یکی از پروژه های برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان تشکیل شد.

ولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه در تاریخ 13/02/1394 در دفتر مدیریت توسعه مدیریت و تحول اداری تشکیل شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

جلسه کارگاه آموزش

اولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان تشکیل شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک باد

img_yw_news
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

ولادت باسعادت مولای عاشقان امیر مؤمنان علی علیه السلام مبارک باد.

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد . روشن از نور رخش، ارض و سما ، کـــون و مکان شد / خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق / حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد .

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ -

تقویم جلسات شورای HSR دانشگاه

تقویم جلسات شورای HSR دانشگاه و زمان پذیرش طرح های تحقیقاتی از معاونتها در سال 1395

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ -

اولین جلسه نظام پیشنهادات در سال 1395

اولین جلسه نظام پیشنهادات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور اعضای کارگروه تخصصی معاونت ، روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395 ساعت 8 لغایت 10 در دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع برگزار و 17 مورد پیشنهادات ارسال شده کارکنان دانشگاه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1