دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار مدیریت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

ابلاغ بخشنامه نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان با حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه

ابلاغ بخشنامه نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان با حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

صدور ابلاغ اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

صدور ابلاغ اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بازدید از عملکرد آموزشی مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

بازدید از عملکرد آموزشی مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت غرب تهران تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت غرب تهران تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۹

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم در تاریخ  ۹۶/۰۹/۲۹

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

انتخاب کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع بعنوان کمیته منتخب و برتر HSR در دانشگاه

انتخاب کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع بعنوان کمیته منتخب و برتر HSR در دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

موارد آماده طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دی ماه ۹۶

موارد آماده طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دی ماه ۹۶  

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی محیط داخلی و خارجی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدها ی مرتبط با مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

ارزیابی محیط داخلی و خارجی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدها ی مرتبط با مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری جهت مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک  دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

بر گزاری جلسه هماهنگی و آموزشی برای رابطین آموزش

برگزاری جلسه هماهنگی و آموزشی برای رابطین آموزش معاونت های بهداشتی و درمان، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۶

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۲

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۳

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار در تاریخ  ۹۶/۰۹/۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به منظور طرح در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه توجیهی بازنگری اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

برگزاری جلسه توجیهی بازنگری اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

بر گزاری کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

برگزاری کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۸

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ  ۹۶/۰۹/۰۸  

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل دانشکده پزشکی در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل دانشکده پزشکی در تاریخ  ۹۶/۰۹/۰۵

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء رباط کریم در تاریخ ۹۶/۸/۳۰

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء رباط کریم در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی و بازبینی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

بررسی و بازبینی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری  طی دو جلسه کاری در مورخ ۲۴/۸/۹۶ و ۳۰/۸/۹۶ به شرح زیر مورد بررسی و بازبینی قرار گرفتند:

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار سازمانی

در اجرای مصوبه جلسه مشترک هیأتهای امناء ، در خصوص بازنگری ساختار سازمانی ، تشکیلات تفصیلی ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

مراسم تودیع و معارفه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه در تاریخ 96/08/10  راس ساعت 13 در سالن اجتماعات مالی ستاد دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه آموزشی رابطین آموزشی

جلسه آموزشی رابطین آموزشی معرفی شده از سوی معاونت ، دانشکده ها و برخی از واحدها

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی به منظور ارتقاء سطح دانش و کسب مهارتهای تخصصی شاغلین رشته شغلی کارگزین

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ -

اولین جلسه نظام پیشنهادها در سال 1396 برگزار گردید .

 اولین جلسه نظام پیشنهادها در تاریخ 1396/03/07  با حضور نمایندگان محترم مدیریت های معاونت توسعه مدیریت ومنابع  

img_yw_news
سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ -

سال 1396 مبارکباد

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است ، تجدید جوانیِ جهان کهن است ، زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش ، یادآور نام پاک ایرانِ من است . سال نو مبارک

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

بررسی پیشنهادات مربوط به حوزه معاونت توسعه مدیریت

آخرین جلسه بررسی پیشنهادات حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع مربوط به سال 1395 در سالن جلسات امور مالی تشکیل گردید .

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ -

جشنواره فرهنگی

فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ -

یلدا مبارک

چه سخاوتمند است پاییز،که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد... زمستانتان سفیدوسلامت... یلدا مبارک...

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ -

نظام پیشنهادات

سومین جلسه نظام پیشنهادات با حضور نمایندگان و مسئولین مدیریت های معاونت توسعه

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ -

نظام پیشنهادات

سومین جلسه نظام پیشنهادات با حضور نمایندگان و مسئولین مدیریت های معاونت توسعه

img_yw_news
سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ -

تبریک

ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد .

img_yw_news
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵ -

اولویت های پژوهشی

لیست اولولیت های پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع در سال 1395

img_yw_news
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ -

روز پزشک

روز پزشک مبارک باد

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

دومین جلسه نظام پیشنهادات

دومین جلسه بررسی پیشنهادات حوزه معاونت توسعه دانشگاه با حضور مسئولین و نمایندگان این حوزه ....

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ -

عید سعید فطر

عید سعید فطر بر همگان مبارکباد

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

نگاهی به تعالی سازمانی

مدیریت توسعه مدیریت و تحول اداری

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

ماه مبارک رمضان ، ماه دوری از گناهان ، ماه بندگی مبارکتان باد

مارا به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحرخیز که صاحب نفسانند ...

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95 روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد .

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95 روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه

جلسه تخصصی رابطین آموزشی دانشگاه در سال 95روز چهارشنبه 5 خرداد تشکیل شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

پروژه بانک اطلاعاتی مدیران

انتخاب پروژه بانک اطلاعاتی مدیران بعنوان یکی از پروژه های برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

عید مبعث بر تمامی مسلمین تهنیت باد

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است ... مبعث نه این چراغ ، چراغ هدایت است / خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند ... احمد نه این فروغ ، فروغ رسالت است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

بانک اطلاعات مدیران

انتخاب پروژه بانک اطلاعاتی مدیران بعنوان یکی از پروژه های برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان تشکیل شد.

ولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه در تاریخ 13/02/1394 در دفتر مدیریت توسعه مدیریت و تحول اداری تشکیل شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

جلسه کارگاه آموزش

اولین جلسه کارگروه آموزش ضمن خدمت کارکنان تشکیل شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک باد

img_yw_news
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

ولادت باسعادت مولای عاشقان امیر مؤمنان علی علیه السلام مبارک باد.

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد . روشن از نور رخش، ارض و سما ، کـــون و مکان شد / خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق / حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد .

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ -

تقویم جلسات شورای HSR دانشگاه

تقویم جلسات شورای HSR دانشگاه و زمان پذیرش طرح های تحقیقاتی از معاونتها در سال 1395

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ -

اولین جلسه نظام پیشنهادات در سال 1395

اولین جلسه نظام پیشنهادات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور اعضای کارگروه تخصصی معاونت ، روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395 ساعت 8 لغایت 10 در دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع برگزار و 17 مورد پیشنهادات ارسال شده کارکنان دانشگاه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ -

جلسه ارایه برنامه های سال1395

جلسه ارایه برنامه های سال1395 مدیریت توسعه مدیریت وتحول اداری در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ -

اولین نشست مدیریت در سال 1395

اولین نشست کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری سال 95 در دفتر مدیریت محترم برگزار شد .

img_yw_news
جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ -

حلول ماه رجب

حلول ماه رجب

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ -

همکاران توسعه مدیریت و تحول اداری

سال 1395 مبارک باد

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ -

حلول ماه رجب

حلول ماه رجب ، ماه ریزش باران رحمت الهی مبارک باد

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ -

جلسه هم اندیشی مشاور محترم معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه با مدیریت و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه روز شنبه مورخ 94/10/12 در طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه با حضور جناب آقای مهندس کفایی مهر مشاور محترم معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و سرکار خانم دکتر افتخاری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان مدیریت فوق برگزار شد .

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ -

دیدار صمیمانه معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه با مدیریت و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه روز چهارشنبه مورخ 9 / 10 / 94 با حضور جناب آقای دکتر مبارکی معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و جناب آقای مهندس کفایی مهر مشاور ایشان و مدیریت و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداری در دفتر معاونت برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

گزارش عملکرد گروه طبقه بندی مشاغل مهر و آبان 1394

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

گزارش عملکرد گروه تحول اداری مهر و آبان 1394

در مهر و آبان سال 1394 فرم های ارزشیابی 10 مرکز به تعداد 1791 مربوط به سال 1393 بررسی و در پرونده های پرسنلی ثبت گردید

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

گزارش عملکرد گروه تحول اداری در مهر و آبان 1394

در مهر و آبان سال 1394 فرم های ارزشیابی 10 مرکز به تعداد 1791 مربوط به سال 1393 بررسی و در پرونده های پرسنلی ثبت گردید

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

گزارش عملکرد واحد تشکیلات در مهر و آبان 94

در مهر و آبان 1394، 7 جلسه با معاونین محترم دانشگاه به منظور بررسی نمودار و تشکیلات تفضیلی برگزار شد

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ -

اطلاعیه

هرگونه تغییر عناوین پستهای سازمانی صرفا" با دلایل توجیهی از طرف معاونت ذیربط و در قالب فرم تعیین شده ( موضوع بخشنامه شماره 115/8316/د/94 مورخ 18/7/94) دریافت و پس از بررسی و تأیید جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ -

اطلاعیه

هرگونه تغییر عناوین پستهای سازمانی صرفا" با دلایل توجیهی از طرف معاونت ذیربط و در قالب فرم تعیین شده ( موضوع بخشنامه شماره 115/8316/د/94 مورخ 94/7/18) دریافت و پس از بررسی و تأیید جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ -

اطلاعیه

هرگونه تغییر عناوین پستهای سازمانی صرفا" با دلایل توجیهی از طرف معاونت ذیربط و در قالب فرم تعیین شده ( موضوع بخشنامه شماره 115/8316/د/94 مورخ 94/7/18) دریافت و پس از بررسی و تأیید جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ -

ماه محرم

ماه محرم بر تمامی شیعیان تسلیت باد

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ -

پایش برنامه های تا شش دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ -

پایش برنامه های تا شش دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی جهت تیم پایش برنامه های تاشش

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی جهت تیم پایش برنامه های تاشش

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

عید غدیر مبارک

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ -

برگزاری دومین جلسه پایش پروژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین جلسه پایش پروزژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه 29 شهریور ماه برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان محترم دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی و ایران حضور داشته و در خصوص پایش برنامه های تاشش بحث و تبادل نظر نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ -

برگزاری دومین جلسه پایش پروژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین جلسه پایش پروزژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه 29 شهریور ماه برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان محترم دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی و ایران حضور داشته و در خصوص پایش برنامه های تاشش بحث و تبادل نظر نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ -

برگزاری دومین جلسه پایش پروژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین جلسه پایش پروزژه های تا شش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز یکشنبه 29 شهریور ماه برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان محترم دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی و ایران حضور داشته و در خصوص پایش برنامه های تاشش بحث و تبادل نظر نمودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ -

همکاران تحول اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ -

همکاران تحول اداری

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

شهادت امام جواد (ع)

شهادت مظلومانه امام جواد (ع) تسلیت باد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ -

دحوالارض

18 شهریور ماه مصادف با ۲۵ ذی‌القعده روز «دحوالارض» است. روزی که خدا خواست تا کره آبی به کره خاکی تبدیل و زمین از زیر آبی که آن را فرا گرفته بود گسترده شود؛ و نقطه آغاز خاکی شدن زمین کعبه معظمه شود

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ -

دحوالارض

18 شهریور ماه مصادف با ۲۵ ذی‌القعده روز «دحوالارض» است. روزی که خدا خواست تا کره آبی به کره خاکی تبدیل و زمین از زیر آبی که آن را فرا گرفته بود گسترده شود؛ و نقطه آغاز خاکی شدن زمین کعبه معظمه شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

میلاد شمس الشموس

تولد امام هشتم امام رضا (ع) مبارک باد

img_yw_news
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ -

هفته دولت گرامی باد

img_yw_news
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ -

هفته دولت گرامی باد

img_yw_news
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ -

روز پزشک مبارک

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه گرامی باد

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ -

میلاد حضرت معصومه

میلاد حضرت معصومه و روز دختر مبارک باد

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ -

عید فطر مبارک

عید صیام آمد و ماه صیام رفت/ لطف تمام آمد و فیض تمام رفت شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد/ گرد غم گناه زجان عوام رفت

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ -

ماه رمضان ماه نزول قرآن

ماه رمضان ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ -

ماه رمضان ماه نزول قرآن

ماه رمضان ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ -

ماه رمضان ماه نزول قرآن

ماه رمضان ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند

img_yw_news
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ -

دومین فراخوان طرح های پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت سال 94

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی "تحقیقات نظام سلامت" در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی اعلام می دارد. لذا از کلیه واحدها تقاضا می شود در صورت وجود طرح تحقیقاتی نسبت به ارسال آنها طبق اولویتها و تاریخ مندرج در فراخوان به معاونت توسعه اقدام فرمایند.

img_yw_news
سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ -

اعیاد شعبانیه

اعیاد شعبانیه را به کلیه همکاران محترم تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

دستورالعمل های طرح طبقه بندی مشاغل

دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل در صفحه دستورالعمل ها در بخش گروه طبقه بندی مشاغل درج گردید. لطفا کلیه همکاران محترم جهت بهره برداری از این مطالب به بخش مذکور مراجعه نمایند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ -

اطلاعیه

بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24در خصوص امکان پذیرش مدرک تحصیلی کارمندان در تاریخ 1393/01/17 از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع کلیه کارکنان ابلاغ گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ -

اطلاعیه

بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24در خصوص امکان پذیرش مدرک تحصیلی کارمندان در تاریخ 1393/01/17 از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع کلیه کارکنان ابلاغ گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ -

سال نو مبارک

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ -

جلسه سلامت اداری

چهارمین جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 1393/11/19 در دفتر معاون محترم توسعه برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه ارائه گزارش عملکرد مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع

به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری جلسه ارائه گزارش عملکرد مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه روز یکشنبه 18 آبان 93 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ -

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی حرفه ای کارکنان در تاریخ 1393/07/09 به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ شد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1