دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه ملی مجوز بهر برداری و ارزش گذاری مالکیت معنوی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

جلسه ملی مجوز بهر برداری و ارزش گذاری مالکیت معنوی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی

برگزاری نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه مالکیت فکری

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه مالکیت فکری در تاریخ 96/9/11

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

فراخوان جهت انتخاب مخترع برتر

فراخوان ارسال مدارک جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ -

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

حضور فعال دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکنگره شبکه همکار تهران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با مح

حضور فعال دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکنگره شبکه همکار تهران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با محوریت تروما مورخ 95/11/27

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری و ثبت پتنت مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه با تدریس سرپرست دفتر اختراعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی

سمینار یک روزه ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی ، با همکاری کانون پتنت ایران، دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی روز یکشنبه مورخ 5 دی ماه 1395در مرکز همایشهای رازی برگزار خواهد شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری دومین نشست دبیران شبکه همکار تهران به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دومین جلسه ی دبیران شبکه ی همکار تهران به میزبانی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز دوشنبه 15 آذر ماه از ساعت 15 الی 17 در محل مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان و مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز سه شنبه مورخ 1395/09/02، در مرکز تحقیقات بهداشت کار ، برگزار گردید.

کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز سه شنبه مورخ 1395/09/02، با تدریس سرکار خانم دکتر بیتا مهروی "سرپرست دفتر اختراعات و نوآوری های دانشگاه" در مرکز تحقیقات بهداشت کار ، برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ -

برگزاری کارگاه «جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت» در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 توسط دفتر اختراعات ،نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه

کارگاه «جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت» در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 از ساعت 8 الی 16 در سالن کنفرانس واقع در طبقه هفتم ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه توسط دفتر اختراعات ،نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ -

تمدید مهلت ارسال مستندات جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش

تمدید مهلت ارسال مستندات جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش در دو بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویان طبق فرم معیارهای مخترع برتر حداکثر تا تاریخ 95/09/03

img_yw_news
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ -

برپایی غرفه اختراعات و نوآوری ها در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال 95 دانشگاه

برپایی غرفه اختراعات و نوآوری های دانشگاه در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال 95 توسط دفتر اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ -

جلسه مشترک دفتر اختراعات ،کانون پتنت ایران و دفتر ترجمان دانش در روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار

جلسه مشترک دفتر اختراعات ،کانون پتنت ایران و دفتر ترجمان دانش در روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ -

اولین نشست دفتر اختراعات با کانون پتنت ایران در روز دوشنبه 1395/05/04 در کتابخانه مرکزی برگزارشد

اولین نشست دفتر اختراعات با کانون پتنت ایران در روز دوشنبه 1395/05/04 در کتابخانه مرکزی برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ -

کارگاه "آشنایی با ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی ایران ، برگزار شد.

کارگاه "آشنایی با ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز دوشنبه مورخ 1395/04/21، در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی ایران ، برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ -

کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" در روز سه شنبه مورخ 1395/03/25،دردانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" در روز سه شنبه مورخ 1395/03/25،دردانشکده پرستاری و مامایی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ -

«کارگاه آموزشی مباحث مالکیت فکری و ثبت پتنت بین المللی»

برگزاری کارگاه آموزشی «مباحث مالکیت فکری و ثبت پتنت بین المللی» در مؤسسه خدمات فناوری تا بازار

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده علوم توانبخشی

برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" در روز سه شنبه مورخ 1395/03/18، دردانشکده علوم توانبخشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت برای رصد، جذب انطباق و تجاری سازی فناوری از طریق ساختار "Hub and Spoke"

برگزاری کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت برای رصد، جذب انطباق و تجاری سازی فناوری از طریق ساختار "Hub and Spoke" در دانشگاه تربیت مدرس

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

سلسله نشست های حوزه فناوری دانشگاه با شرکت های دانش بنیان موفق

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های حوزه فناوری دانشگاه با شرکت های دانش بنیان موفق، سه شنبه 7 اردیبهشت از ساعت 12 الی 13 در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، طبقه هفتم، سالن شورا

img_yw_news
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری توسط «کانون پتنت ایران»

کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری توسط «کانون پتنت ایران» برگزار می گردد 1آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع دکتر امیرحسین برنایی 95/2/6 ساعت 10- 13 2استراتژی‌های تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری اختراعات و دانش فنی دکتر یوسف قاسمی 95/2/7 ساعت 10- 13

img_yw_news
شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ -

راه اندازی فرایند ثبت اختراع خارجی (US Patent)، در دفتر ثبت اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی دانشگاه

راه اندازی فرایند ثبت اختراع خارجی (US Patent) جهت اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان، و سایر علاقمندان متقاضی،در دفتر ثبت اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی دانشگاه از تاریخ 95/02/01

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ -

فراخوان سومین فستیوال بازار دارایی فکری ( نوآوری تجهیزات پزشکی)

مرکز فن بازار ملی ایران (پارک فناوری پردیس) با همکاری شرکت فرابورس ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد سومین فستیوال اختراعات را در زمینه نوآوری های حوزه تجهیزات پزشکی در خرداد ماه سال 1395 برگزار نماید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

کارگاههای "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" در سال 1394

برگزاری دو کارگاه با موضوع "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه - دفتر اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی، در سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از کارخانه دارو سازی سیناژن

بازدید علمی دانشجویان از کارخانه داروسازی سیناژن با همت معاونت محترم تحقیقات و فناوری و با همکاری کمیته فناوری تحقیقات دانشجویی و دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراعات و مالکیت معنوی ویژه اعضای هیأت علمی

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراعات و مالکیت معنوی ویژه اعضای هیأت علمی در روز چهارشنبه مورخ 18 آذر ماه سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ -

برگزاری بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال 1394

بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در حوزه علوم پزشکی و رشته های وابسته و معرفی فعالیت های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی دی ماه 1394 برگزار می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ -

شرکت دانشجویان دارای اختراع در جشنواره های منطقه ای رویش

به اطلاع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران که دارای اختراع می باشند، می رساند جهت بهره مندی از مزایای بنیاد ملی نخبگان، لازم است در جشنواره های منطقه ای رویش در سال 1394 (مندرج در سایت بنیاد ملی نخبگان) شرکت نمایند. بدیهی است صرفا افرادی که اختراع آنها در این جشنواره ها داوری و برگزیده گردد، می توانند از امتیازات مربوطه در بنیاد ملی نخبگان استفاده نمایند. واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان ستاد مرکزی، اتاق 206 مراجعه نموده و یا با شماره تماس 86702206 و 86702251 تماس حاصل نمایند.

img_yw_news
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ -

انتخاب مخترعین برتر در دو بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویان توسط آقای دکتر سید وحید شتاب بوشهری سرپرست دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنو

مخترعین برتر در دو بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویان توسط آقای دکتر سید وحید شتاب بوشهری سرپرست دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه جهت هفته پژوهش معرفی شدند.

img_yw_news
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ -

تقدیر از مخترعین برتر در بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویی در جشن روز پژوهش

از مخترعین برتر در بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویی در جشن روز پژوهش ، با حضور دکتر نوبخت معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری، دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر حاجی میر اسماعیلی ریاست دانشگاه و دکتر جوادموسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

img_yw_news
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ -

برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری

"کارگاه آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری "در روز چهارشنبه مورخ 1393/08/28در سالن مرکز همایش های رازی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ -

برنامه کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری "

برنامه کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری "

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری "

دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه با همکاری اداره کل ثبت اختراع کشور ، اولین اولین کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری "را در روز چهارشنبه ، مورخ 28 آبان سال جاری برگزار می کند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ -

راه اندازی سامانه

راه اندازی سامانه

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ -

راه اندازی سامانه دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سامانه دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شد.