دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه - ۱۳۹۶/۱/۲۷ -
:: حضور فعال دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکنگره شبکه همکار تهران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با مح - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -
:: برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -
:: برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی - ۱۳۹۵/۹/۲۲ -
:: برگزاری دومین نشست دبیران شبکه همکار تهران به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز سه شنبه مورخ 1395/09/02، در مرکز تحقیقات بهداشت کار ، برگزار گردید. - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: برگزاری کارگاه «جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت» در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 توسط دفتر اختراعات ،نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه - ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
:: تمدید مهلت ارسال مستندات جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش - ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
:: برپایی غرفه اختراعات و نوآوری ها در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال 95 دانشگاه - ۱۳۹۵/۷/۹ -
:: جلسه مشترک دفتر اختراعات ،کانون پتنت ایران و دفتر ترجمان دانش در روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: اولین نشست دفتر اختراعات با کانون پتنت ایران در روز دوشنبه 1395/05/04 در کتابخانه مرکزی برگزارشد - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه "آشنایی با ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی ایران ، برگزار شد. - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد - ۱۳۹۵/۳/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده پرستاری و مامایی - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: «کارگاه آموزشی مباحث مالکیت فکری و ثبت پتنت بین المللی» - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: برگزاری کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" دردانشکده علوم توانبخشی - ۱۳۹۵/۳/۲۳ -
:: کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت برای رصد، جذب انطباق و تجاری سازی فناوری از طریق ساختار "Hub and Spoke" - ۱۳۹۵/۳/۲۳ -
:: سلسله نشست های حوزه فناوری دانشگاه با شرکت های دانش بنیان موفق - ۱۳۹۵/۲/۶ -
:: برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری توسط «کانون پتنت ایران» - ۱۳۹۵/۲/۴ -
:: راه اندازی فرایند ثبت اختراع خارجی (US Patent)، در دفتر ثبت اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱/۲۸ -
:: فراخوان سومین فستیوال بازار دارایی فکری ( نوآوری تجهیزات پزشکی) - ۱۳۹۵/۱/۲۳ -
:: کارگاههای "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری" در سال 1394 - ۱۳۹۵/۱/۱۷ -
:: بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از کارخانه دارو سازی سیناژن - ۱۳۹۴/۱۰/۹ -
:: برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراعات و مالکیت معنوی ویژه اعضای هیأت علمی - ۱۳۹۴/۸/۳۰ -
:: برگزاری بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال 1394 - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: شرکت دانشجویان دارای اختراع در جشنواره های منطقه ای رویش - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: انتخاب مخترعین برتر در دو بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویان توسط آقای دکتر سید وحید شتاب بوشهری سرپرست دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنو - ۱۳۹۳/۱۰/۱ -
:: تقدیر از مخترعین برتر در بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویی در جشن روز پژوهش - ۱۳۹۳/۱۰/۱ -
:: برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری - ۱۳۹۳/۹/۸ -
:: برنامه کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری " - ۱۳۹۳/۸/۲۶ -
:: برگزاری اولین کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری " - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: راه اندازی سامانه - ۱۳۹۳/۷/۲۲ -
:: راه اندازی سامانه دفتر اختراعات ، نو آوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۷/۲۲ -