دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی سازنده بین دانشگاهی - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: نحوه درج صحیح وابستگی سازمانی(افیلیشن) - ۱۳۹۶/۲/۱۰ -
:: کسب مجوز قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی - ۱۳۹۵/۳/۲۹ -
:: دوره آموزشی و پژوهشی 3 روزه جامع گیاهان دارویی - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: معرفی کاندیدای جایزه فلوشیپ بنیاد دکتر شوشا برای سال 2017 - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: کسب مجوز مصوبه قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: برگزاری پنجمین کنگره بین المللی "سلامت مبتنی بر شواهد" - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: برگزاری کارگاه مرور نظامند در مطالعات آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -
:: برگزاری کارگاه PBL جهت استادان و دانشجویان - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: برگزاری "هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی" - ۱۳۹۴/۹/۱۷ -
:: برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت - ۱۳۹۴/۸/۵ -
:: ویراست دوم پورتفولیو - ۱۳۹۳/۸/۴ -
:: مهلت ثبت در سیستم پژوهش یار - ۱۳۹۳/۷/۱۶ -
:: مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی به دانشکده پزشکی منتقل شد. - ۱۳۹۳/۷/۱۵ -
:: مهلت ثبت در سیستم پژوهش یار - ۱۳۹۳/۷/۱۵ -
:: مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی به دانشکده پزشکی منتقل شد. - ۱۳۹۳/۷/۱۴ -
:: مهلت ثبت در سیستم پژوهش یار - ۱۳۹۳/۷/۱۴ -