دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: برگزاری سمینار "پیوند پانکراس گذشته، حال، آینده" با حضور پروفسور لفتوی - ۱۳۹۵/۸/۶ -
:: حضور گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هشتمین کنگره بین المللی - ۱۳۹۵/۳/۱۰ -
:: برگزاری نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران - ۱۳۹۵/۳/۱۰ -
:: آزمون شفاهی پذیرش دستیار فلوشیپ تخصصی اندورولوژی و لاپاراسکوپی - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: جلسه دفاع از پایان نامه دستیاران سال چهارم گروه اورولوژی - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: برگزاری آزمون بورد تخصصی - ۱۳۹۴/۷/۱۴ -
:: هجدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران برگزار شد - ۱۳۹۴/۷/۱۴ -
:: اولین جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان فلوشیپ اندورولوژی و یورولاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۷/۱۴ -
:: هجدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -
:: راه اندازی فلوشیپ اوروانکولوژی توسط گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۱۹ -
:: امتحان درون گروهی - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -
:: برگزاری جلسه انتخاب شفاهی دستیاران اورولوژی (OSCE) - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ -
:: برگزاری جلسه تومور بورد گروه اورولوژی - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: برگزاری ژورنال کلاب گروه اورولوژی - ۱۳۹۳/۹/۲۰ -
:: شرکت اساتید و دستیاران گروه اورولوژی در دوازدهمین کنگره آسیایی - ۱۳۹۳/۹/۱۳ -