دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: باسلام و تبریک سال نو - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: تست - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: سال 1394 مبارک - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: - ۱۳۹۳/۹/۲۶ -
:: نان سبوس دار - ۱۳۹۳/۹/۲۶ -
:: جهت استفاده بهینه از امکانات سایت از مرورگر موزیلا استفاده نمایید - ۱۳۹۳/۹/۲۶ -
:: - ۱۳۹۳/۹/۲۶ -
:: نمک - ۱۳۹۳/۹/۲۶ -
:: - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: خوش آمد گویی - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: به سایت اداره خدمات عمومی خوش آمدید - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -