دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: انتصاب سرکار خانم دکتر الهام بهرنگی بعنوان مدیر گروه جدید پوست - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: بازنشسته شدن مدیر گروه محترم پوست، استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباس زمانیان - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: اضافه شدن دو عضو جدید هیات علمی به گروه پوست - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر الهام بهرنگی به دانشیاری - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: گذراندن دوره 3 ماهه درماتولوژی اطفال توسط سرکار خانم دکتر الهام بهرنگی - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: بازنشسته شدن دو تن از اساتید گرانقدر گروه پوست - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: بازنشسته شدن دو تن از اساتید گرانقدر گروه پوست - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: تایید قطعی گروه پوست توسط هیات بورد وزارت متبوع - ۱۳۹۵/۵/۳ -
:: همکاری گروه پوست با مرکز اپیدرمولایزیس بولوزا - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -
:: اضافه شدن یک عضو هیات علمی به گروه پوست - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -
:: تصویب سه هسته تحقیقاتی پوست توسط شورای پژوهشی دانشگاه - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -
:: بهره برداری از کلینیک لیزر پوست - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -
:: بازدید هیات بورد تخصصی پوست از گروه پوست دانشگاه ایران - ۱۳۹۵/۴/۱۴ -
:: نصب و راه اندازی دستگاه NBUVB - ۱۳۹۵/۴/۱۴ -
:: ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر عباس راثی به استادی - ۱۳۹۵/۴/۱۴ -
:: تقاضای فراخوان دو نفر عضو هیات علمی جدید جهت گروه پوست - ۱۳۹۵/۴/۱۴ -
:: نوردرمانی - ۱۳۹۵/۴/۱۲ -
:: بازگشایی مجدد کلینیک لیزر - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -
:: لزوم داشتن اتیکت در بخشها و درمانگاهها - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -