دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

در خصوص سونوگرافی توسط دستیاران سال اول

دستورالعمل برنامه سونوگرافی توسط دستیاران سال اول

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ -

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد