دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • اعضاء
  • خدمات
  • تماس با ما
  • پرسش و پاسخ


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: پوستر های حفاظت در برابر اشعه در بخش های پرتوپزشکی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برگزاری دوره بازآموزی دو روزه حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای بیمارستان آتیه توسط واحد فیزیک بهداشت - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: برگزاری سومین دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای توسط واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ -
:: برنامه زمانبندی دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: بررسی روی وضعیت نمره اعتبار بخشی واحد های پرتویی بیمارستان ها - ۱۳۹۵/۵/۱۰ -
:: Radiation Protection of patients(RPOP) Website has been updated - ۱۳۹۵/۴/۱۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۳/۱۶ -
:: کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۵/۲/۶ -
:: تقدیر و تشکر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کل کشور از اقدامات واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱/۱۸ -
:: فراخوان شرکت در دومین سال برگزاری جایزه فیزیک بهداشت پرتوی سیمین - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ -
:: دومین گردهمایی مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها و مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -
:: دومین گردهمایی مسئولین فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -
:: بازدید و دزیمتری از بخش های رادیولوژی، CT Scan و اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: فلسفه حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: قواعد کار با پرتو در مراکز پرتودرمانی - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: چهارمین رزمایش پرتوی تهران با موفقیت برگزار گردید - ۱۳۹۴/۸/۱۶ -
:: بازدید و دزیمتری از بخش رادیولوژی بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۴/۷/۲۸ -
:: سومین کنفرانس بین المللی آزمونهای غیر مخرب ایران - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: راهنمای کامل فرآیند درخواست اینترنتی تعیین گروه پرتوکاری - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مراکز دارای مجوز برگزاری دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۷/۲۱ -
:: International Conference on RADIATION PROTECTION IN MEDICINE - ۱۳۹۴/۶/۱۶ -
:: چهاردهمین کنگره بین المللی اتحادیه حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۶/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی دزیمتری فردی نوترون به روش غیر فعال - ۱۳۹۴/۶/۱۶ -
:: برگزاری اولین کنفرانس آموزشی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه در دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: اولین کنفرانس آموزشی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -
:: The 14th Congress of the International Radiation Protection Association - ۱۳۹۴/۴/۲۹ -
:: راهنمای تائید مجوز کار با اشعه و تعیین گروه پرتوکاری اینترنتی - ۱۳۹۴/۴/۲۹ -