دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ -

خوش آمدید

مجله علمی پژوهشی ره آورد سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه های آموزش بهداشت ،ارتقاء سلامت ،ارگونومی ،بهداشت حرفه ای ،علوم تغذیه ،بهداشت محیط ،اپیدمیولوژی ،آمار زیستی ار راه انتشار جدیدترین یافته های علمی در حوزه های فوق در قالب فصل نامه به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی فعالیت می نماید .مقالات مورد پذیرش در این نشریه مقالات پژوهشی (original article) ومقالات مروری (reviewq article) می باشد