دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار پایگاه

:: کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده در مرکز - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با clinical radiobiology توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو (رنک اول 1396) - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نانوساختارهای فلزی و اکسیدی (ویژگی ها و کاربردهای پزشکی) توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۵/۱۲/۳ -
:: کارگاه آموزشی آشنایی با نانوساختارهای فلزی و اکسیدی (ویژگی ها و کاربردهای پزشکی) توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۵/۱۲/۳ -
:: کارگاه آموزشی آشنایی با نانوفناوری پزشکی توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: نشست پنجم هیئت موسسین و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: کارگاه آشنایی با نانوفناوری پزشکی - ۱۳۹۵/۸/۹ -
:: اولین گردهمایی هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو 9 تیر 1395 - ۱۳۹۵/۷/۷ -
:: حضور دکتر کامروا سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در جلسه هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو 4 مهرماه - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: radiation biology - ۱۳۹۵/۷/۳ -
:: دومین گردهمایی هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۵/۶/۳۱ -
:: Types of Electromagnetic Radiation - ۱۳۹۵/۶/۳۱ -
:: - ۱۳۹۵/۶/۳۱ -
:: دومین گردهمایی هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو - ۱۳۹۵/۶/۱۰ -