دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۶

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و روسای مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features

معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی در راستای برگزاری کارگاه توانمندسازی ویژه اعضای محترم هیات علمی در نظر دارد کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features" 

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ -

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه: