دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد تجهیزات پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی:سرکار خانم مهندس پریسا سلیمانی سرپرستی و نظارت بر آمار گروههای تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاهای مربوطه رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی تجهیزات جدید جمع اوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری ،تعمیرات و تهیه تجهیزات پزشکی تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی منصوبه در مرکز و اطلاعات لازم در رابطه با آنها نظارت برنصب و راه اندازی و انجام تستهای پذیرش مربوطه، درخواست و آموزش تجهیزات جدید به کاربران توسط شرکت فروشنده نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها نظارت بر تعمیرات انجام شده توسط شرکتهای ارائه کننده و خدمات پس از فروش کارشناسی و بررسی نیازمندیهایتجهیزات پزشکی و خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز نظارت بر اسقاط سازی تجهیزات پزشکی مستعمل و از کار افتاده همکاری و مشارکت فنی و اطلاعات در زمینه های مرتبط با تجهیزات پزشکی و مشترک با سایر واحدها نظارت بر انجام کالیبراسیون دستگاهها در موعد مقرر توسط شرکتهای مجاز کارشناسی خرید تجهیزات و وسایل پزشکی مدیریت نصب و راه اندازی و آموزش مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاهها نظارت بر اسقاط سازی تجهیزات پزشکی مستند سازی و ونگهداری اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی نظارت بر تعمیر تجهیزات پزشکی توسط شرکت های مجاز تولید کننده و یا نماینده حضور در کمیته تجهیزات پزشکی بعنوان عضو و دبیر کمیته