دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد کارگزینی

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد کارگزینی

رئیس امور ادارای :جناب آقای محمد فضائی 1- صدور احکام کارگزینی برای کارکنان رسمی                  -پیمانی-طرحی 2- صدور قرارداد برای افراد قراردادی 3- ثبت کامل حضوروغیاب کارمندان 4- محاسبه کارکرد ماهانه به منظور پرداخت حقوق 5- صدور گواهی‌های اشتغال به‌کار و  . . 6- پاسخگوئی به کلیه مکاتبات و مراجعات پرسنلی و رسیدگی به امور آنها 7- صدور کارت حضوروغیاب و نگهداری و سرویس دستگاه ورودوخروج و به‌روزرسانی نرم‌افزار حضوروغیاب 8- ثبت، محاسبه، بازخرید و اعلام مرخصی کارکنان 9- صدور و محاسبه مأموریت کارکنان 10- محاسبه و تنظیم لیست‌های حقوقی اعم از حق شیفت، ایاب‌وذهاب، اضافه‌کار و . . . 11-  اجرای کلیه بخشنامه‌های مربوط به پرسنل تشکیل پرونده و ضبط و بایگانی مدارک پرسنلی و اداری رسیدگی و پیگیری سایر امور مربوط به مرخصی استعلاجی پرسنل تهیه وتنظیم نامه در خصوص درخواست تشویق و تنبیه کارکنان در سیستم اتوماسیون اداری انجام امور رفاهی مرکز(اقامتگاههای مسافرتی-تسهیلات بانکی-بیمه تکمیلی و....) انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.