دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد انبار

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد انبار مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

مسئول انبار:جناب آقای محمد دین پژوه شرح وظایف انبار 1- تحویل و کنترل کالای وارده و تایید قبوض و فرم ها 2- تطبیق کالای خریداری شده با نمونه های درخواستی 3- تعیین مکان مناسب جهت انبار کردن کالاها با توجه به نوع ، وزن و ... 4- صورت برداری و کنترل موجودی انبارها 5- درخواست خرید و تعیین نقطه سفارش کالا 6- ایجاد مراقبت لازم جهت جلوگیری از فساد،شکستگی و خطرات به منظور حفاظت و ایمنی 7- مراقبت در شمارش ،بسته بندی و حمل و نقل کالا 8- نظارت بر ورود و خروج کالا و لوازم در انبار و تایید اسناد مربوطه 9- نظارت بر صحت قبوض و حواله های انبار 10- نظارت بر امور تحویل و تحول انبار ها 11- رسیدگی به گزارشهای ماهانه انبار 12- راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی 13- تهیه و ارائه گزارشهای لازم      14-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه