دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش لینک های بیماریهای غیرواگیر

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اخبار فشار خون

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بسیج ملی کنترل فشار خون سال 1398

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

برنامه غربالگری سرطان پستان

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

برنامه جامعه ایمن

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

مار و عقرب

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ -

برنامه پیشگیری از بروز سندرم داون

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

ماده 37 قانون - ممنوعیت تبلیغ اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

برنامه غربالگری سرطان سرویکس

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

برنامه غربالگری سرطان کولورکتال

img_yw_news
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ -

غربالگری ژنتیک هنگام ازدواج

img_yw_news
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ -

بسته خدمات سلامت کارکنان دولت

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های متابولیک

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه غربالگری نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ -

سند ملی غیرواگیر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی

برنامه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح کنترل عوارض کمبود آنزیم G6PD

طرح کاهش عوارض کمبود آنزیم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری کم کاری تیروئید بدو تولد

برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل کتون اوری

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل کتونوری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور

برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری و کنترل آسم و COPD

برنامه پیشگیری و کنترل  آسم و COPD  

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه ثبت سرطان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث

برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه پیشگیری از پوکی استخوان

برنامه پیشگیری از پوکی استخوان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی

برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی