دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

بایگانی بخش اخبار آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فاطمه اکرمی

جلسه دفاع پایان نامه خانم اکرمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان، چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مینا جلیلوند

جلسه دفاع پایان نامه خانم جلیلوند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فرزانه سرداری

جلسه دفاع پایان نامه خانم سرداری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم تینا عادل

جلسه دفاع پایان نامه خانم عادل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت، شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹:۳۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم نسرین دنیایی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم دنیایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۲۶ تیرماه ۹۶ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حامد آقاجانی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه آقای آقاجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۴ تیر ماه ۹۶ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فاطمه غندالی

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم غندالی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت، یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای حامد آقاجانی

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای آقاجانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای عباس مهدیه

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع رساله سرکار خانم طاهره ناصری بوری آبادی برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم ناصری دانشجوی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت، سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم طاهره جعفری برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم طاهره جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت، ۳۰ خرداد ماه ۹۶ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم معصومه دهقانی سیمکانی

جلسه دفاع پایان نامه خانم ناصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد تقتصاد بهداشت، شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۸:۳۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم طاهره ناصری بوری آبادی

جلسه دفاع پایان نامه خانم ناصری دانشجوی مقطع دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم طاهره جعفری

جلسه دفاع پایان نامه خانم جعفری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت، سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

تست1

تست1

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

تست

تست