دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش لینک های خانواده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ -

دستورالعمل های برنامه نوزادان

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

برنامه سبک زندگی سالم در جوانان

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

برنامه ترویج ازدواج سالم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

تمرینات کششی دانش آموزان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

سفیران سلامت دانش آموزی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

منابع آموزشی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

فلوچارت های اجرایی برنامه تغذیه با شیر مادر

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

کتب مرتبط با برنامه نظام مراقبت مرگ 59-1 ماهه

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

دستورالعمل های برنامه نظام مراقبت مرگ59-1

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های متابولیک

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

برنامه نوزادان

برنامه نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

معاینات دانش آموزان

معاینات دانش آموزان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی گروه سلامت نوجوانان و مدارس

معرفی واحد مدارس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

نظام مراقبت مرگ مادری

نظام مراقبت مرگ مادری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

رژیم درمانی در بیماریهای متابولیک (چاقی، دیابت و ...)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتقاء سطح سواد تغذیه ای عموم مردم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سایر برنامه های بین بخشی مدارس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه مشارکتی - حمایتی بهبود وضعیت تغذیه کودکان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مطالب هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه سلامت نوزادان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مراقبت کودک سالم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مانا(مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مکمل یاری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پدیکلوزیس سر دانش آموزان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معاینات پزشکی دانش آموزان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل سنجش سلامت دانش آموزان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مدارس مروج سلامت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ترویج تغذیه با شیر مادر