دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دکتر اکبری

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر اکبری

فرم CV اطلاعات شخص نام و نام خانوادگی:  دکتر اکبری سنه آدرس پست الکترونیکی:doctor_asturias@yahoo.com نوع استخدام:پیمانی سابقه کار: 1.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388-1389 بیمارستان شهید اکبرآبادی 2.هیات علمی مهمان واحد بین الملل دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی 1389-1390 3.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 بیمارستان شهید اکبرآبادی 4.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1392 تا کنون بیمارستان شهید اکبرآبادی میزان آشنایی با زبان انگلیسی: تسلط کامل میزان آشنایی با زبان های دیگر: مختصر عربی سوابق تحصیلی: نام مدرک تحصیلی: سال اخذ مدرک: 1- فلوشیپ ناباروری و IVF از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2ـ بورد تخصصی جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3ـ پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4- دیپلم تجربی از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ایران   1390 1388 1382 1375 سوابق کار پزشکی و بالینی: 1.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1392 بیمارستان شهید اکبرآبادی 2.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 بیمارستان شهید اکبرآبادی 3. فلوشیپ ناباروری و IVF در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی 1389-1390 4.استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388-1389 بیمارستان شهید اکبرآبادی 5. رزیدنت زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی 1384-1388 6. طرح ضریب k پزشکی عمومی در شبکه بهداشت و درمان نایین  بیمارستان خور و بیابانک 1382-1383 سوابق کار اجرایی: مسوول امور کارورزان گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از شهریور ماه 1393 تا کنون ریاست بخش سزارین و مراقبت های بعد از زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی از مهرماه 1393 تا کنون مسوول امور امتحانات دانشجویان پزشکی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از آبان ماه 1392 تا کنون عضو کمیته  IPD بیمارستان شهید اکبرآبادی از آذر ماه 1393 تاکنون رابط بین الملل بیمارستان شهید اکبرآبادی از تیرماه 1393 تاکنون سوابق تحقیقاتی: عنوان مقالات منتشر شده: 1. THE CORRELATION BETWEEN SERUM AND PERITONEAL FLUID CA125 LEVEL IN WOMEN WITH PELVIC ENDOMETRIOSIS  (presented in congress of the European society of gynecology, Rome, Italy 2009 and MMESA congress Tehran Iran 2010) International Journal of Fertility and Sterility. 2009; 3(1): 29-34. 2. THE CORRELATION BETWEEN SEXUAL PRACTICES AND THE DEVELOPMENT OF ANTISPERM ANTIBODIES (presented in congress of the European society of gynecology, Rome, Italy 2009  and Royan international congress 2011) International Journal of Fertility and Sterility.2009; 2(4): 189-192. 3. ELEVATED SERUM CA19-9 LEVELS AND OVARIAN DERMOID CYST: REPORT OF TWO CASES 2009 Journal of Family and Reproductive Health. 2009; 3(1): 35-37. 4. TWO SUCCESSFUL TERM  PREGNANCIES  WITH A LARGE  DESCENDING AORTA  ANEURYSM A CASE REPORT  2009 Journal of Family and Reproductive Health. 2008; 2 (4): 195-197. 5. Ogilvie Syndrome with Cecal Necrosis Following Cesarean Section Due to Twin Pregnancy: A Case Report 2010 Journal of Family and Reproductive Health. 2010; 4(3): 141-143. 6. سوء مصرف مواد مخدر در بارداری- فصلنامه انجمن علمی متخصصین باروری و ناباروری ایران: شماره 21 بهار 1389 7. رویکردهای تشخیصی و درمانی IUGR -فصلنامه انجمن علمی متخصصین باروری و ناباروری ایران: شماره 22 پاییز 1390 8. N-acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for successful induction of ovulation in infertile patients with polycystic ovary syndromejo Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2012 Sep; 38(9):1182-6. 9. The Pathogenic Microorganisms in Papanicolaou Vaginal Smears and Correlation with Inflammation Journal of Family and Reproductive Health. Vol. 7, No. 1, March 2013. 10. Super Infection of An Ovarian Dermoid Cyst with Actinomyces in An Infertile Woman: A Case Report International Journal of Fertility and Sterility. Vol 7, No 2, Jul-Sep 2013, Pages: 148-151 11. Women's knowledge and attitude towards modes of delivery and frequency of cesarean section on mother’s request in 6 public and private hospitals Journal of Obstetrics and Gynecology Research 2014 May;40(5):1257-66. 12. The use of high dose cabergoline in treatment of established severe ovarian hyper stimulation syndrome: a case series Iranian Journal of Reproductive Medicine 2014 Oct; 12(10): 713–716. g.5 مقالات در دست انتشار: Risk Factors for Early Discontinuation of Breastfeeding in Iranian Mothers  (under review) The Relationship between Serum Vitamin D Level and Premenstrual Syndrome in Iranian Reproductive Age Women (under review) پایان نامه های دستیاری دفاع شده: بررسی تاثیر آتوروستاتین بر عملکرد عروقی تخمدان و سطح آندروژن خون در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس رکتال و سونوگرافی ترانس واژینال بر اساس  یافته های هیستوپاتولوژی در زنان متاهل بالای 40سال مبتلا به AUB تشویق نامه و گواهینامه: تقدیر توسط سازمان نظام پزشکی ایران شهریور 1389 تشویق نامه از مدیر محترم گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران شهریور 1389  تقدیر در پنجمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اردیبهشت 1389 تقدیر توسط جامعه جراحان ایران اردیبهشت 1389 معرفی به عنوان پزشک جوان نمونه در هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران آبان 1388 تشویق نامه از وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرداد 1388 رتبه اول آزمون بورد سراسری زنان و زایمان سال 1388 رتبه دوم آزمون علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1377 سایر فعالیت های علمی دبیر علمی سمینار تجویز و مصرف منطقی دارو و تازه های استفاده از آنتی کوآگولانت ها در مامایی، ژنیکولوژی و نازایی در تاریخ 25/7/1391 در مرکز همایش های رازی دبیر علمی سمینار تجویز و مصرف منطقی دارو و تازه های استفاده از آنتی کوآگولانت ها در مامایی، ژنیکولوژی و نازایی در تاریخ 27/5/1392 در مرکز همایش های رازی دبیر علمی کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری: تازه های علمی باروری و ناباروری در تاریخ 25 لغایت 27/9/1394 در تالار ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی