دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دکتر رشیدی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی دکتر رشیدی

Curriculum Vita CV form     Date:  September,  , 2015-09-09 Personal Status: Last name: Rashidi Meibodi          First name: Mandana Father’s name :  Gholamreza        Date of  birth: Sep 18,1971 Place of birth:  Isfahan , Iran. Nationality: Iranian                         Sex: Female Marital Status:  Married                 No of  children: 2 Address for Contact  : Office Address : IRAN University of Medical Science, Department of  Obstetrics & Gynecology, Akbar Abadi Teaching Hospital , Molavie Avenue, Tehran , Iran.                                                       Home Address:  No 4, Floor 23, Maryam Tower, Atisaz Buildings  ,Artesh    BLVD , Tehran, Iran .                                 E-mail: dr.mrashidi@hotmail.com Current Academic Rank: Professor Assistant of Iran University of Medical Sciences, Department of Obstetrics & Gynecology & IVF. Current Track of Appointment: Clinical Educator Track, Research Track. Medical Education: Undergraduate: 1988-1993, Yazd  University of Medical Sciences. Internship: 1993-1995, Yazd  University of Medical Sciences. Total Score 4 / 4.                                                      Postgraduate: - Residency: 1996-2000, Iran University of Medical  Sciences , Shahid Akbar Abadi  Teaching Hospital. - Board  Cerrification: Sep,2000. The second top  score of  scientific board  examination of Obstetrics & Gynecology. - Felloship :2011- 2013,Tehran University of Medical Sciences, Shariati  Teaching Hospital. Appointments: - 2001- 2010:Assistant Professor of  Semnan University of Medical Sciences , Department of Obstetrics & Gynecology , Amir Almomenin Teaching Hospital ,Semnan  , Iran . - 2005 -2009 : Head of the Department of Obstetrics & Gynecology, Semnan University of Medical Sciences. - 2010 -2015: Assistant  professor of  Iran University of Medical Sciences , Department of Obstetrics & Gynecology , Akbar Abadi Teaching Hospital ,Tehran ,Iran . Academic Activities: - Head of the Department of Obstetrics & Gynecology; Semnan  University of Medical Sciences. - Member of the Maternal Mortality Committee of the Semnan  University. - Member of the Newborn Resuscitation Committee. -Coordinator of Postgraduate Examinations;  Department of Obstetrics & Gynecology. -Teaching Assistant of Akbar Abadi Teaching Hospital. مسئول امور دستیاری گروه زنان دانشکده علوم پزشکی ایران .  Clinical Experience:             During my training in Obstetrics & Gynecology, I have worked in both obstetrics and gynecology. Currently, I work in a referral teaching hospital with a turnover of about 50-70 patients per day, mostly, complicated obstetrical patients .My interest is infertility کارگاهها : کارگاه رعایت اصول اخلاقی در چاپ مقالات علمی ( 1387) کارگاه اصول تشخیص نویسی صحیح (1379)   کارگاه آشنایی با BPL    (1385) کارگاه آموزش بالینی( 1386) کارگاه برنامه ریزی درسی با تاکید بر(Course Plan  &  Lesson  (1386) کارگاه ارزیابی بالینی ( روش های نوین ارزشیابی )(1387) کارگاه آموزشی تدوین راهنماهای بالینی(1391)  کارگاه OSCEE (1385) کارگاه گایدلاین نویسی(1392)         10-کارگاه مقدماتی آموزش  پزشکی  (1388)         11-کارگاه فوریت های مامایی و زایمان در بیمارستان های دوستدار مادر            (1385)          12- کارگاه آموزشی احیا نوزادان  (1388)          13-کارگاه پیشرفته ی سونوگرافی در  زنان و زایمان و نازایی (1387)          14-کارگاه آموزشی  لاپاراسکوپی زنان ( 1385)          15-کارگاه آموزشی  زایمان  فیزیولوژیک (1386)          16-کارگاه آموزشی کوتاه مدت  لاپاراسکوپی پایه (1389)          17-کارگاه پزشک و آموزه های قانونی (1381)          18-کارگاه کشوری  آشنایی با  کلاس های امادگی  برای زایمان (1387)          19-کارگاه تغذیه باشیر مادر (1393) Presentations in congresses and seminars: 1-“Advantage of Recombinant Folicle ­­- Stimulating Hormone over Human Menopausal Gonadotropin for Ovarian Stimulation in IUI in Unexplained infertility”; 16th Royan International congress on Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran, .2015. Poster Presentation 2- “ Recurrent Invitro Fertilization Failure & Hereditary Thrombophilia ; 16th Royan International congress on Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran, .2015. Poster Presentation 3- مقایسه ی میزان حاملگی قبل و بعد از تزریق داخل رحمی  HCG در بیماران IUI ،  ارائه دهنده ی پوستر در چهاردهمین کنگره ی بین المللی زنان و مامایی ایران  (مهر 1393) . 4- بررسی   هورمون های تیروییدی در ترشحات واژینال  خانم حامله به عنوان یک روش تشخیص زایمان زودرس، ،  ارائه دهنده ی پوستر در دوازدهمین کنگره ی بین المللی زنان و مامایی ایران (مهر 1394) . 5-    ترومبوفیلی و ناباروری، سخنران (ارائه  خلاصه مقاله)در نهمین کنگره ی بین المللی زنان و مامایی ایران در آبان 1390 . 6- مقایسه اثر درمانی سیپروترون کامپوند و اسپرو نولاکتون در بیماران دارای هیرسوتیسم در شهر سمنان ، سخنران (ارائه  خلاصه مقاله) در هفتمین کنگره بین المللی درماتولوژی در مهر 1383. 7-  PCO، سخنرانی در سی و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران اردیبهشت 1393 . 8- سخنرانی در برنامه زایمان فیزیولوژیک، در برنامه ی آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی ایران آبان 93 . 9- سخنرانی در برنامه آموزش مداوم سرطان آندومتر ، در برنامه ی آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی ایران مهر 1393. 10- سخنرانی در کنگره ناباروری، در انجمن علمی تخصصی زنان ; تحریک تخمک گذاری در مهر 1393. 11- شرکت در کنفرانس علمی یک روزه تجویز آنتی کوآگولان ، مرداد92. 12- شرکت در کلیه آموزش های مدرن دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 13- شرکت درکلیه  کنگره های بین المللی رویان ، از 2005 لغایت 2014 . 14- شرکت درکلیه کمیته های مرگ و میر  دانشگاه  علوم  پزشکی ایران و سمنان ، بعنوان عضو کمیته از سال1379 تا سال 1393 . پایان نامه ها 1-بررسی اثر آسپیرین با دوز کم و کلسیم مکمل در بروز پره اکلامپسی در زنان باردار با سابقه پره اکلامپسی  در بارداری قبلی –(1384) 2- مقایسه ی پیش آگهی بارداری  در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین سمنان که در آنها تشخیص تهدید به سقط مطرح شده با گروه کنترل از آذر 78 تا خرداد 80 3-بررسی عوامل مرتبط بر افزایش سطح Ig E سرم بند ناف نوزادان به دنیا آمده در بیمارستان امیرالمومنین  سمنان در سال های 85 -86(استاد مشاور ) 4-تاثیر مصرف داروهای کلومیفن ولتروزول و گنادوتروپین  بر وضعیت لثه و پریودنتال در زنان مراجعه کننده به کلینیک نازایی(90-91) (استاد مشاور) 5- سنجش هورمو ن های تیرویید در مایع وازینال افراد باردار مراجعه کننده با شکایت پارگی زودرس پرده های جنینی به عنوان یک تست تشخیصی (90-91) 6- بررسی ارتباط میان سطح سرمی لپتین سه ماهه ی اول بارداری و ابتلا  به پره اکلامپسی در زنان نولی پار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرابادی(89-90) 7-اثر سیلدنافیل  واژینال بر ضخامت آندومتر ,جریان خون رحمی , الگوی آندومتر و حاملگی در زنان نابارور مبتلا به تخمدان پلی کیستیک تحت سیکل القا تخمک گذاری با کلومیفن با سونوگرافی واژینال و داپلر 8- بررسی اثر جنسیت جنین بر مرحله فعال منحنی زایمانی در بیمارستان شهید اکبرآبادی(1390-1392) 9- ارزیابی محتوای لیپید سرمی در بیماران مبتلا به سندروم  تخمدان  پلی کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی طی شش ماهه ی دوم سال 1390 Publications  International Scientific JournALS: 1-Rashidi Mandana, Aaleyasin Ashraf, Aghahosseini Marzie, Loloi Shohre,Kokab Abas. Advantages of recombinant follicle­-stimulating hormone over human menopausal gonadotropin for ovarian stimulation in IUI : a RCT in Unexplained Infertility.Eur  J  Obstet   Gynecol  Reprod  Biol.2013 March ,169(244-247).  2-   Ashrafi Mahnaz , Rashidi Mandana ,Ghasemi Afsane ,Arabipoor Arezoo,Daghighi Sara. The role of infertility etiology in success rate of intrauterine insemination cycle: International j of  Fertility & Sterility.vol 7,NO 2 ,Sep 2013,(100-107).    3- Leila Safdarian,Zahra Najmi, Ashraf Aleyasin, Marzie Aghahosseini, Mandana Rashidi, Sara Asadollah. “  Recurrent IVF failure and hereditary thrombophilia “  Iran J Reprod Med .Vol 12,No;7 ,pp; 467_ 470,July 2014. 4 – Ashraf Aleyasin, Marzie Aghahosseini, Mandana Rashidi , Leila Safdarian, Fateme Sarvi ,Zahra Najmi , Alireza Mobasseri . “ Invitro Fertilization outcome following Embryo Transfer  with or without preinstillation of Human chorionic Gonadotropin into the Uterine Cavity (RCT). Journal  of   Gynecologic and Obstetric Investigation .December 2014 5 -  Mandana Rashidi , Zahra Najmi , Alireza Mobasseri “Advantage of recombinant Follicle _Stimulating Hormon over Human Menopausal Gonadotropin in IUI in PCOS (RCT)”. Journal of Gynecologic & Obstetric Investigation, June 2015. 6 - Mandana Rashidi , Zahra Najmi , Alireza Mobasseri “ Diagnosis of Premature Rupture of Membrane by Detection of Thyroid Hormones in Vaginal Secretions ; Shiraz E.Medical Journal. National Scientific Journals مقایسه ی اثر تجویز سولفات منیزیم و نیفدیپین در پیشگیری از زایمان زودرس .دکتر ماندانا رشیدی میبدی .دکتر راهب فربانی .دکتر صنم مرادان .دکتر پری ناز توان.(مجله ی زنان ومامایی و نازایی ایران – دانشگاه علوم پزشکی مشهد)(1388). اثر والپورات سدیم بر بروز سندرم تخمدان پلی کیستیک .دکتر بهناز بهنام .افشین سمایی.ماندانا رشیدی .طیبه میراخورلو. (مجله ی علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان )(1385). بررسی شیوع و اثرات فیبروم های رحمی و درمان آن ها بر روی نتایج باروری در بیماران مبتلا به سقط مکرر . دکتر لیلی صفدریان . دکتر ماندانا رشیدی (نشریه ی تخصصی زنان و مامایی ایران .دوره ی 6. شماره ی 4. 1390(.                                      BOOK  مروری بر طب سالمندان . مجموعه ی بوردزنان