دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تصاویری از بخش ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ -

تصاویری از مرکز آموزشی درمانی پژوهشی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

$(document).ready(function(){ $('#yw_slider_2364').bxSlider({ mode: 'fade', auto: true, captions: true, speed: 1000, pause: 3000 }); });