دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تخصص های موجود

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تخصص های موجود

انواع تخصص های موجود مرکز ردیف نوع تخصص تعداد متخصص زنان وزایمان 26 نفر فوق تخصص نوزادان 5نفر متخصص اطفال 5 نفر متخصص بیهوشی 10 نفر متخصص داخلی 1 نفر متخصص پاتولوژی 1 نفر متخصص رادیولوژی 1 نفر متخصص پزشکی قانونی 1نفر دکتر داروساز 1 نفر قلب و عروق 2نفر جراحی عمومی 2نفر اورولوژی 1نفر بیماریهای قلبی مادرزادی 2نفر جمع کل 58  نفر