دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحدهای مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد های مرکز

واحدهای مرکز ردیف  واحد واحد ریاست و مدیریت پرستاری کنترل عفونت رادیولوژی آزمایشگاه ژنتیک داروخانه مدیریت اطلاعات سلامت اداره حسابداری مدیریت منابع انسانی دبیر خانه واحد آموزش فناوری اطلاعات بهبود کیفیت رسیدگی به شکایات تجهیزات پزشکی مددکاری تغذیه مهد کودک تاسیسات خدمات بهداشت محیط و مدیریت پسماند CSR بهداشت حرفه ای درمانگاه ها ( نازایی و...) پزشکی قانونی انبار تدارکات حراست و حفاظت فیزیکی نقلیه تلفنخانه روابط عمومی v