دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

راه اندازی کلینیک مداخلات معنوی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

فراخوان

   

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سلامت معنوی: اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی، مورخ 4 دی ماه 1396 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان  کارگاه اندیشه برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

بازدید از مرکز تحقیقات سلامت معنوی به منظور پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

فراخوان

فراخوان

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

دعوت به همکاری