دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب دکتر شیرزاد

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

همایش متخصصین درمان اعتیاد کشور افغانستان و تاجیکستان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

گزارش ژورنال کلاب خانم دکتر زینب قائم پناه

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

فراخوان رنک سوم

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

گزارش ژورنال کلاب خانم دکتر محبوبه دادفر

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

ژورنال کلاب دکتر قائم پناه

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

گزارش ژورنال کلاب دکتر جعفر بوالهری

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

گزارش برگزاری ژورنال کلاب دکتر نادره معماریان

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری ایستگاه های صلواتی به مناسبت هفته سلامت

img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

فراخوان رنک دوم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

خبر چاپ مقاله

 

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

راه اندازی کلینیک مداخلات معنوی

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

فراخوان

فراخوان

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

دعوت به همکاری