دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اهداف و چشم انداز آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

اهداف و چشم انداز آموزش

اهداف آموزشی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال 1396 به شرح ذیل میباشند.