دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارگاههای آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه یک روزه توانمندسازی هیات علمی: نگارش مقالات - بخش اول

به همت مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد کارگاه یک روزه توانمندسازی هیات علمی با موضوع آموزش نگارش مقدمه مقاله در مورخه 12 تیرماه 1396 و در محل بیمارستان فیروزگر برگزار خواهد گردید.