دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کلاسهای آموزشی

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

آموزش هفتگی: جلسه 3) روش جستجو در منابع اطلاعاتی- بخش اول

روش های محتلف جستجو در منابع اطلاعاتی پزشکی مرور میگردند.