دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارمند اداری

img_yw_news
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ -

دعوت از علاقمندان به پژوهش جهت همکاری در پروژه های تحقیقاتی

علاقمندان به تحقیق و پژوهش میتوانند برای همکاری پاره وقت در پروژه های تحقیقاتی به مرکز تحقیقات مراجعه نمایند.