دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

بایگانی بخش ارتباط با ریاست دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶ -

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه