دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون تغذیه

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون بهداشت 3

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون باکتری شناسی و آزمون گردش خون وقلب1

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون صلاحیت بالینی روزپنجشنبه مورخ97/4/7

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون زنان

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون فرهنگ وتمدن -آزمون ریه

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون تاریخ امامت - آزمون اطفال

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون بلوک بینایی وشنوایی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون سمیولوژی تئوری وعملی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون بیوشیمی 2

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمون سمیولوژی عملی نظری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمون تلفیقی ریه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمون عصب(2)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمون ویروس شناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمون تلفیقی قلب

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخ 96/11/19

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخ 96/11/19

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

رعایت قوانین ومقررات آزمون

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

کلیدآزمون کودکان

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

نتایج آزمون صلاحیت بالینی 96/8/11

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون بلوک گوارش روز دوشنبه 1396/8/15

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون جنین شناسی روز دوشنبه مورخ 1396/8/15

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون بلوک تنفس روز یکشنبه مورخ 1396/8/14

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون بلوک گوارش 96/8/13

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخ 96/8/11

img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ -

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است